A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium főképp humán és nyelvi beállítottságával Szeged egyik meghatározó középiskolája.

A két tanítási nyelvű és a speciális nyelvi képzésű osztályaink mellett minden diákunk magas óraszámban tanul egy, illetve két idegen nyelvet. Szükségesnek tartjuk, hogy a tanárok élő kapcsolatot tartsanak a célnyelvekkel. Emellett elengedhetetlen a korszerű módszertani ismeretek elsajátítása, a digitális technikák készségszintű napi használata.

Projektünk célja, hogy az iskola különböző szakos tanárai nyelvi, szakmai, módszertani megújító képzésen jussanak olyan tudás, készségek és attitűdök birtokába, amely oktatói munkájuk színvonalát emeli.

A kurzusokon szerzett ismereteket, tapasztalatokat megosztják kollégáikkal. A pozitív hatások megjelennek nemcsak a tanítási órákon, hanem a tantermen kívüli tevékenységeinkben is.

Cél, hogy a projekt nyomán újabb diákprogramok, diákcserék valósuljanak meg, továbbá a versenyeredményekben minőségi változás történjen, és ez növelje iskolánk versenyképességét.

A tantestületből 21 fő kapott lehetőséget, hogy a pályázat keretében külföldi képzésen vegyen részt. 14 fő angol nyelvterületen, 2 fő német, 4 olasz és egy spanyol nyelvterületen. Nem csak nyelvtanárok, hanem matematika, biológia, történelem, testnevelés, földrajz, környezetvédelem, informatika szakos tanárok is. A különböző korosztályokat képviselő kollégák között vannak évtizedes tapasztalattal, országos versenyeredményekkel büszkélkedő pedagógusok és olyanok is, akik szakmai pályájuk elején állnak, ám elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás, fejlődés mellett. A tehetséggondozás, versenyfelkészítés vagy a felzárkóztatás mindnyájuk szakmai feladatai közé tartozik.

A kollégák közül a nyelvtanárok nyelvi és módszertani megújulását célzó képzéseken heten vesznek részt (Írország, Egyesült Királyság, Olaszország, Németország, Málta), négy fő nyelvtanfolyamra és módszertani képzésre jelentkezett (Málta, Egyesült Királyság), az IKT-eszközök alkalmazása az oktatásban - tematikájú kurzusokra négy fő jelentkezett (Olaszország, Egyesült Királyság) kulturális-társadalmi ismeretekre irányuló képzésekre hatan  jártak. (Olaszország, Spanyolország, Írország, Németország, Egyesült Királyság).


Szeged Secondary Grammar School and Secondary School of Arts, whose main specialization is humanities and foreign languages, is one of the biggest secondary schools in Szeged.

Besides the students attending our bilingual classes and special language classes, students in all other classes learn one or two foreign languages in a high number of lessons. It is very important for our teachers to keep up to date with the target languages they teach. Furthermore, it is also necessary for them to acquire knowledge of the latest developments in methodology, as well as to make the everyday use of digital technologies a natural part of their work.

The aim of our project is to give an opportunity to the teachers of different subjects in our school to improve their knowledge, to obtain skills and attitudes by attending language, professional and methodological refresher courses, which help them to improve the quality of their work.

They share the new information, the know-how and experience they gain during the trainings with colleagues, and this will have a positive effect on not only how lessons are held, but also on the extracurricular activities.

We aim and hope that following the project, student (exchange) programmes can be held and competition results will improve, which will make our school more competitive.

Twenty-one members of our staff got the opportunity to join one of the training courses abroad through this project: fourteen teachers in English-, two in German-, four in Italian- and one in Spanish-speaking areas. These staff members include not only language teachers, but also teachers of mathematics, biology, history, physical education, geography, environmental protection and computer science. They are of different ages, some have been teaching for a few decades, some have achieved impressive results in national competitions, while others are at the beginning of their career but are dedicated to lifelong learning and development. Their responsibilities include working with gifted and talented students, preparing students for competitions and helping others to catch up.

Out of the 21 staff members seven participated in language and methodology refresher courses organised for language teachers (in Ireland, the UK, Italy, Germany and Malta), four teachers took a language and methodology course (in Malta and the UK), four teachers did a course in the use of ICT devices in education (in Italy and the UK), six took a course aimed at cultural-social issues (in Italy, Spain, Ireland, Germany and the UK).