Jó gyakorlatok a tanórákon

 

I.

LÉGY JELEN!

Csoportos felszabadító kültéri játék

Játékszabályok: a játékra 35 percetek van! Vessétek be az összes kreativitásotokat, fantáziátokat és bátorságotokat! A játékok mellett találtok maximális időkeret javaslatokat, kérlek, tartsátok szem előtt! Fontos szabály, hogy a csoport tagjainak mindvégig együtt kell mozogni és játszani!

 

 1. VAK-VEZETÉS: A kapott szembekötők segítségével a Széchényi téren úgy haladjatok át, hogy 1 ember vezet kettő bekötött szeműt, míg a 4-ik felveszi vagy fényképezi a sétát. A vezető, ha gondolja, beszélhet is a két vezetetthez a séta alatt. Majd úgy cserélnek, hogy mindenki vezethessen, aki szeretne. A játék segítségével döntsétek el, hogy
 • ki legyen a csoportotok vezetője: egyben tartja a csapatot, hatékony, jó problémamegoldó
 • időmérője: figyeli az időt és jelzi a többieknek, mennyi idejük van még
 • a fotósa, videósa: fotókat, videót készít a játékok során feladatok szerint
 • kommunikációs szakembere: ha bármilyen probléma adódik a játék során, amit a vezetővel nem tudnak megoldani, megkeres vagy felhív engem.

(Add át magad a felelősség és a sebezhetőség érzésének!)

Maximális időkeret: 10 perc

 

 1. HÓDÍTSD meg a Széchényi-tér szobrait! Válasszatok a Széchenyi tér szobrai közül kettőt, amit élőben, a szobrok előtt kreatívan rekonstruáltok! Azaz ti magatok, a testeteket használva építitek fel a szobor-kompozíciókat. Az általatok kreatívan rekonstruált szobrokat fényképezzétek le!

(Koncentráljatok a hatékony együttműködésre, éljétek át a vicces szituációkat, nevessetek sokat!)

Maximális időkeret 10 perc

 

 1. KIHÍVÁS Stranger Danger: keressetek egy külföldi turistát vagy diákot a Széchényi-téren vagy a Kárász utcán. Mutatkozzatok be, mondjátok el, hogy milyen játékban vesztek részt, és kérjétek meg, hogy mesélje el, mit tud Magyarországról és Szegedről, mit csinál itt, milyen tapasztalatai vannak az országunkról. Plusszpontért tanítsátok meg neki a Himnuszt vagy Petőfi Sándor: Anyám tyúkját, esetleg Csokonai: A Reményhez című versét vagy bármely tetszőleges magyar vers néhány sorát! Videóval rögzítsétek a versmondást. Ha ez nem lehetséges, készítsetek egy közös szelfit.

(Használjátok bátran az emocionális és szociális antennáitokat!)

Maximális időkeret: 15 perc

 

 1. RAGYOGÁS Extra feladat extra pontokért: Írjatok egy vagy kettő soros szlogent arról, amit a játék során átéltetek!

 

II.

1.Mit csinálsz ha … ? Nyelvi szint: A1

 

A tanulók két körben állnak egymással szemben. A belső körben levők a kérdezők, a külső körben levők a válaszadók. Mindenki a vele szemben álló külső körben levő tanulótól kérdez. Miután megkapta a válaszokat, a külső kör egyet lép jobbra, másik tanuló áll a kérdező előtt, akinek ismét felteszi a kérdéseket, aki megint tovább lép a válaszadás után. Így megy tovább a kérdezz-felelek, amíg körbe nem ér a külső kör. A kérdések száma tetszőleges, 3-4 kérdésnél azonban ne legyen több, mert unalmassá válik a játék. A figyelem fenntartását a folyamatos oldalra mozgás, új diákkal való találkozás adja. Ha körbe ért a külső kör, cserélnek a játékosok, akik belül álltak eddig, kívülre kerülnek, így nekik kell felelniük a további kérdésekre.

Példák: Mit csinálsz ha… ? (Mindegyik kérdés így kezdődik.)

 • … éhes vagy?
 • … szomjas vagy?
 • … álmos vagy?
 • … meleged van?
 • … fázol?
 • … fáradt vagy?
 • … ideges vagy?
 • … késésben vagy?
 • … egyedül vagy?  stb

 

2.Régmúlt idők szólánca Nyelvi szint: B1 (olasz nyelv)

 

A következő hosszú szóláncban 12 múlt idejű igét rejtettek el. Minden ige utolsó két betűjével kezdődik a következő ige, kivéve egyet, ahol az ige utolsó 3 betűjét kell felhasználni a következő igénél. Az igék mind egyes szám 3. személyben vannak elragozva, kivéve egyet, ami többes szám 1. személyben van. Figyelem! Rendhagyó igék is vannak közöttük! Az nyer, aki a leghamarabb találja meg mind a 12 igét!

 

disseguídovettennevicórseguimmorícordómandormí

disse, seguí, guidó, dovette, tenne, nevicó, corse, seguimmo, morí, ricordó, domandó,   dormí,

 

3.Mesélj el egy történetet Nyelvi szint: A2-B1

 

A mellékelt képkockák felhasználásával írj egy 130-150 szavas történetet, ami így kezdődik: „Egy nap a munkában ...”

http://www.bmanuel.org/projects/br-sogno.jpg

 

4. Aki keres talál! Nyelvi szint: A2

Minden tanuló szabadon körbe jár az osztályban és megkeresi azt a tanulót, aki „igennel” válaszol a kérdésére. Ha megtalálja, odaírja a nevét a kérdés mellé. Amikor minden kérdéséhez megtalálta a megfelelő tanulót a játéknak vége. Az nyer, akinek elsőként lesz teljes a listája.

Keress valakit, aki/akinek …

- szőke haja van

- képregényeket olvas

- hidegen issza a tejet

- két nyelven is beszél

- volt a tengernél múlt nyáron

- szemüveget visel

- van kutyája

- rossz jegyeket kapott az általános iskolában

- szeret sátrazni   stb.

 

 

III.

A tanfolyamon rövid, átfogó képet kaptunk az ír nyelvről, ír történelemről és kultúráról, tanárunk rávilágított az összefüggésekre, illetve a társadalomban, vallásban, politikában felmerülő változásokra. Habár iskolánkban nincsen angol nyelvi kéttannyelvű oktatás, s így nincsen civilizáció óra sem, angol órákon nem csak magával a nyelvvel foglalkozunk, hanem (amennyire az időnk engedi) országismerettel is. A tanfolyamon elsajátított ismeretek segítenek ebben.

Mivel a képzésben tanárok vettek részt, a két leggyakrabban használt tanítási módszerrel is foglalkoztunk: összehasonlítottuk a hagyományos PPP módszert (Presentation, Practice, Production – bemutatjuk az új anyagot, gyakoroljuk, majd tanuló használja a tanultakat) és a TBL módszert (Task Based Learning), megvitattuk mindegyik lehetséges előnyét és hátrányát, illetve, hogy egy adott órán melyiket célszerű használni.

Task Based Learning: feladatközpontú nyelvtanulás- és tanítás

A lényeg az, hogy az adott feladat teljesen be kell vonnia a nyelvtanulókat abba, hogy céltudatosan és életszerűen kommunikáljanak és a négy nyelvi készségből egyet vagy többet használjanak. A nyelvtanulók úgy sajátítják el a lexikai–nyelvtani alakokat, hogy kommunikációs probléma megoldásában használják őket, és a megoldást módosító–javító folyamaton keresztül érik el.

Konkrét példa, íráskészség fejlesztése: diákjaim már az előző években megismerkedtek a hivatalos levél kritériumaival, a szinten elvárható szókinccsel. Idén, a vásárlás témakör feldolgozásakor, ismét panaszlevelet kellett írni. Ahelyett, hogy rögtön megnéztük volna a tankönyvben szereplő (emeltebb szintű) mintafogalmazást, megírták a levelet „emlékeikre hagyatkozva”. Születtek jobb és kevésbé jó fogalmazások, de élvezték a gyakorlatias, életszerű feladatot. Ezt követően vettük elő a tankönyvet, s néztük meg a mintalevelet. Összehasonlítottuk, szembeállítottuk az általuk írt fogalmazást az autentikussal, s ezután kaptak egy újabb fogalmazásfeladatot, melyben már természetesen a tankönyv által javasolt kifejezéseket, nyelvtani szerkezeteket kellett használni.

Ugyanezt a módszert beszédkészség fejlesztésekor is kiválóan alkalmazhatjuk: el kell játszani egy szituációt, az autentikus megoldást csak utána hallgatják meg, észreveszik-megvitatják a különbségeket, s a következő feladatban igyekeznek az anyanyelvi beszélők által használt mintákat utánozni.

Longman: Cutting Edge című tankönyvcsalád azon ritka nyelvkönyvek közé tartozik, amely ezen a módszeren alapul.

Külön foglalkoztunk a laterális gondolkodást segítő feladatokkal, mely célja megtanulni, hogy miként oldhatunk meg újszerűen problémákat, illetve miként gyárthatunk könnyedén új ötleteket. Az effajta kreatív gondolkodás a mai világban nagy kincs.

 

Laterális gondolkodás fejlesztését célzó feladatok, néhány link:

https://www.destination-innovation.com/the-top-ten-lateral-thinking-puzzles/

https://hobbylark.com/puzzles/20-Realistic-Lateral-Thinking-Puzzles-and-Riddles-Brain-Stumper

https://www.creativeboom.com/resources/10-free-brain-teasing-puzzle-resources-for-team-building-games-and-getting-your-creative-juices-flowing/

 

(Dublin, Írország 2020, English Language and Culture for Educators)

 

IV.

„A hőlégballon”

 

Végezhető csoportban vagy egyénileg is, fejleszti a diákok érvelését, különböző nézőpontokat tudnak a feladat segítségével összevetni, egymás véleményét megismerve fejlődik a vitakultúrájuk is, hiszen döntéshelyzetbe kerülnek az érvek megvitatásánál.

Használható különböző témakörökben bármelyik tárgynál, de különösen nyelvi, magyar nyelv és irodalom, ill. osztályfőnöki órákon.

A diákoknak kiosztjuk a lapot, melyen hőlégballonok repülnek. Ezeken ismert személyek, történelmi személyiségek, ismert emberek „utaznak”. Az egyes tantárgyaktól függően érdemes variálni a neveket. A kérdés: mivel túl nehéz a ballon, valakit ki kell „dobni” belőle. Ki legyen az? A diákoknak érvelni kell, megvitatniuk, ki mit ért el, miért lenne fontos, hogy bent maradjon. Ezt követően meghallgatjuk a javaslatokat, összevetjük a csoportok gondolatait.

Arra kell figyelni, hogy a feladat előtt mondjuk el, ki kicsoda, mert előfordulhat, hogy a diákok nem ismerik azokat a személyeket, akik „utaznak” (pl.: színészeket – osztályfőnöki órán).

A feladat során a tanárnak csak segítő szerepe van a nyelvi és szókincsbeli nehézségek kezelésében.

A feladat elősegíti a tanulók vitakultúrájának, kreativitásának fejlődését.

 

V.

Sequencing technique – sorbarendezés

Ez a feladat csoportmunkában vagy párban végezhető, és segíti a csoport tagjai közötti együttműködést. Utána a csoportoknak/pároknak pedig együtt kell működniük, hogy a végső megoldást megtalálják. Játszható osztályfőnöki órán, én magam pedig idegennyelvórán próbáltam ki. A fentieken kívül fejleszti a kommunikációt és a beszédkészséget is.

A játék menete: az internetről letöltöttem Bányai István: Zoom című munkáinak egy részét. Ahogy a cím is sejteti, mindegyik képen egy kicsit többet látunk az egészből. Minden csoport kap egy képet, amit minél részletesebben meg kell nézniük. Ha ismeretlen szavakkal találkoznak (főleg nyelvórán), megnézhetik a telefonjuk szótárában. A csapatok a saját fotóikat nem mutathatják meg egymásnak. Pár perc megfigyelés után, elmeséli minden csapat, hogy az ő képén mi látható. A többieknek nagyon kell figyelniük, ugyanis miután minden csoport elmesélte a saját képét, együttesen arra kell rájönniük, hogy mi lehet a kapcsolat a képek között. Természetesen ehhez egymástól kérdezősködniük kell, együtt kell működniük, hogy felállítsák a képek sorrendjét. Mikor megvan a sorrend (eddig még mindig nem mutathatták meg a képeiket egymásnak), megfordíthatják a képeket és megnézhetik, hogy jó-e a sorrend.

EdPuzzle- videószerkesztő alkalmazás

A oldalra be kell jelentkezni. A kezdőoldalon a Popular Channels alatt találhatjuk azokat az oldalakat, ahol különféle videókat találhatunk:

EdPuzzle: itt már mások által elkészített videókat találunk; a keresőbe beírva itt is böngészhetünk.

YouTube: a már jól ismert videómegosztó is az egyik forrás, innen is választhatunk egy videót. Ha innen választunk egy videót, a jobb alsó sarokban megjelenik egy kis négyzet, amit kipipálva kezdődhet a szerkesztés (edit).

Ezután a videó felső részén 3 funkció jelenik meg:

 • Cut: vágás
 • Voiceover: kérdéseket tudok feltenni, megjegyzéseket tudok hozzáfűzni; a rendszer felveszi a hangomat
 • Questions: 3 féle feladattípust tudok berakni a videó megfelelő részébe:
 • Multiple-choice questions (feleletválasztós)
 • Open-ended questions (kérdés és hozzá a válasz)
 • Note (megjegyzés)

A feladat elkészítése során, végignézve a képi anyagot, megállítom a videót ott, ahol szeretném, és egy feladatot szúrok be a fentiek közül. Ez a feladat azután megjelenik a videó alatt egy csepp alakban, és amikor a diák elkezdi megnézni az anyagot, a videó minden egyes feladatnál megáll.

A már elkészült videót a gyerekeknek is el tudjuk küldeni, válaszaikat elemezni tudjuk.

 1.  

 

 1. Az első feladatcsoportból olyan tanulók számára lehet válogatni, akik az órán hamarabb végeznek a feladatokkal/röpdolgozattal. Az a cél, hogy hasznosan töltsék a fennmaradó időt, s esetleg az is, hogy ne zavarják a még dolgozókat.
 1. Írj egy naplóbejegyzést az aktuális olvasmány egyik szereplője nevében!
 2. Olvasd el a következő lecke szövegét, s írj hozzá reklámszlogent!
 3. Válassz ki az aznapi olvasmány szavai közül 10-12-t, s készíts belőlük egy szólistát úgy, hogy az új szó mindig az előző szó utolsó betűjével kezdődjön!
 4. Készíts anagrammát az aznap tanult 5 szóból! ( Az osztály azután kitalálhatja, melyek voltak az eredeti szavak.)

 

 1. Feladatok dalokkal
 1. Lejátsszuk egy filmzene valamely részletét, s megkérjük a tanulókat, találgassanak a következő kérdésekkel kapcsolatban.
 • Milyen műfajú lehet a film?
 • Mi lehet a címe?
 • Hol játszódhat a cselekmény?
 • Milyen lehet a főszereplő?
 • Mi lehet a fő cselekményszál?
 1. Kiemelünk egy dalból 10-12 szót, s felírjuk őket egy papírlapra. Minden tanuló kap a listából egyet. Hallgatás közben a szavak mellé kell írni, milyen sorrendben hangzottak el a felírt szavak a dalban.
 1. Versírás

4-5 fős csoportok kapnak egy papírlapot néhány – valamely érzelemre, lelkiállapotra vonatkozó – nyitott mondattal. Minden csoport kiválaszt ezek közül egyet, s a csoport minden tagja többféleképpen befejezi a mondatkezdetet úgy, hogy rá igaz állítás szülessen. Ezután a csoport közösen verssé formálja az egyénileg megalkotott mondatokat. Végül felolvassák egymásnak az elkészült verseket.

Példák a nyitott mondatokra:

Boldog vagyok, ha/amikor …

Szomorú vagyok, ha/amikor …

Magányos vagyok, ha …

Izgatott vagyok, …

 

VII.

Funny Brexit Video

https://www.facebook.com/foilarmsandhog/videos/brexit-the-divorce/207910993462312/

Esther’s Card Sort

 

VIII.

 

Exercise One

Study this picture of the royal family tree. Looking only at the direct line (numbers 1-13), can you match up statements a-m with the correct person? There are no repeated answers.

 

a) I have 8 great-grandchildren. My husband is a duke.

b) I was the first wife to the crown prince. I was a princess.

c) I am a duchess. In 2018 I got a new sister-in-law and had my third child.

d) I have four children and 8 grandchildren.

e) My great-grandmother is the longest-serving queen of England. I am a princess.

f) I am a prince. I have two sons, two daughters-in-law, and four grandchildren.

g) I have one cousin and four second cousins. I am a prince, and am fifth in line to the throne.

h) I am currently a duke. I have 6 cousins and 4 cousins once removed.

i) In 2018 I became a duchess. My parents-in-law will (probably) be the next king and consort.

j) After I married, I chose to remain a duchess and not become a princess. I have two stepsons.

k) I am a prince. I have one uncle one aunt, and lots of great uncles and great aunts.

l) I am a duke. I am recently married and have 2 nephews and a niece.

m) My parents specifically chose not to give me a title. I have 3 cousins who are in the line of succession.

 

 

Elizabeth II Information Gap Question Activity

 

Queen Elizabeth II was born on (1)21st April 1926. At the time her parents were the Duke and Duchess of York, although they later became (2)King George VI and Queen Elizabeth, the Queen Mother.

She was crowned Queen on (3)2nd June 1953, when she was (4)25. Her coronation was watched by (5)20 million people.

Elizabeth and her husband, Philip, have 4 children, (6)8 grandchildren, and (7)8 great grandchildren. They have also owned more than (8)30 corgis since she was crowned.

As Queen, she has seen (9)13 UK Prime Ministers come to power, and worked with (10)!3 US Presidents.

She has been a very popular queen, and is our longest-reigning monarch. As of this year, she is (11)93 years old, and has been queen for (12)67 years.

 

IX.

 

Interjú Edouard Manet A Folies-Bergère bárja című festményének főszereplőjével

 

Forrás: https://courtauld.ac.uk/gallery/collection/impressionism-post-impressionism/edouard-manet-a-bar-at-the-folies-bergere (utolsó letöltés: 2020. június 26.)

Cél:     Vizuális intelligencia fejlesztése

Beszédkészség fejlesztése

Tantárgyak: rajz, képzőművészet, idegen nyelv

Képzőművészeti alkotások integrálása a nyelvtanításba fantasztikus lehetőségeket biztosít a tantárgyi integrációra. Egy festményen keresztül számtalan készséget és képességet tudunk fejleszteni, nem is beszélve az így előkerülő tárgyi tudásra.

Vizuális intelligenciát fejlesztő gyakorlatok:

Egy rövid bevezető beszélgetés után a diákok a következő feladatot kapják:

Munkaforma: pármunka

 1. Feladat: 5-6 perc alatt a tanulóknak páronként 5-6 WHY? (Miért?) kérdést kell feltenniük a képről.

Pl.: Miért van sörös üveg a bárpulton? Miért olyan szomorú a pultos lány? Miért van egy légtáncos a bal felső sarkában?

A pármunkát követően a diákok megosztják kérdéseiket egymással, és esetleg megpróbálják azokat megválaszolni. (A tükör biztos vitát fog kiváltani, a trapéz táncos szintén érdekes gondolatokat indít el.) A tanóra hosszúságától és lehetőségétől függően két irányba lehet innen elindulni.

 1. Ha van internetkapcsolat, akkor a diákok a következő weboldalakon gyors kutatást folytathatnak, és megnézheti, hogy a kérdéseikre választ kapnak-e:

Magyar nyelvű oldalak:

http://www.okosmozi.hu/festmenyek/a-folies-bergere-barja

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet

https://cultura.hu/kultura/a-folies-bergere-baja/

https://www.pestimusor.hu/index.php?sect=art&alsect=cikk&id=6650

 

Angol nyelvű oldalak:

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Bar_at_the_Folies-Berg%C3%A8re

https://courtauld.ac.uk/gallery/collection/impressionism-post-impressionism/edouard-manet-a-bar-at-the-folies-bergere

http://www.visual-arts-cork.com/paintings-analysis/bar-at-the-folies-bergere.htm

https://www.manet.org/a-bar-at-the-folies-bergere.jsp

 

 1. Abban az esetben, ha idő szűkében vagyunk, akkor a kérdésekre a tanórát tartó pedagógus próbál meg válaszolni. Természetesen diákok otthon is kutathatnak a válaszok után, de ahhoz, hogy a következő feladatot elvégezzék,  bizonyos információ birtokában kell lenniük a képről, a bárról, és XIX. század végi párizsi életről.

 

Beszédkészséget fejlesztő gyakorlat:

Feladat 2: Készíts interjút a pultos lánnyal a munkájáról. Minél több információt deríts ki, arról, hogy milyen is egy pultos lánynak az élete  Párizsban az 1880-as években.( Milyen nehézségekkel kell megküzdenie? Miért vállalta ezt a munkát? Kedveli-e a munkáját? Mennyi szabadideje van? Mennyit keres? Csinálna-e mást, ha lenne rá lehetősége?)

 

Az interjúkat a párok szerepjáték formájában előadják társaiknak.

 

A feladat kiváló bevezető lehet a MUNKA témaköréhez.

 

X.

 

Mi történt veled? – Egy személyes történet elmesélése, egy kis csavarral

Cél: beszédkészség és fantázia fejlesztése, de akár egy osztályfőnöki óra indítására is kiváló

Feladat: A tanár kigondol egy valós élethelyzetet, mellyel kapcsolatban a diákok el tudnák mesélni a saját történetüket. Pl.: Hogyan jutottak el ma reggel az iskolába? A felkeléstől az iskolába való érkezésig.

A tanár demonstrálja a feladatot egy tanuló segítségével:

A tanár elkezdi mesélni a saját, valós történetét, a kiválasztott tanuló pedig mindig közbevág a történethez nem illő szavakkal. A tanárnak a szavak felhasználásával kell folytatnia a történetet.

Tanár: Ma reggel mikor 5 órakor megszólalt az ébresztő, majdnem kivágtam az ablakon. Szerencsére az este becsuktam az ablakot. Nos, 5 kor keltem, mert 6-kor indul a buszom, amivel a suliba be tudok érni időben.

Diák: sütemény

Tanár: Oh, ahogy felkeltem eszembe jutott, hogy elfelejtettem megsütni a süteményt, amit ígértem a kollégáimnak. Gyorsan hozzáfogtam, mert van egy nagyon egyszerű receptem.

Diák: macska

Tanár: El is készült a sütemény kb. 30 perc alatt. De sajnos, míg öltöztem a macskánk megette a sütit. Majd felrobbantam, mikor láttam, hogy az utolsó morzsáig eltüntette, mialatt felöltöztem és fogat mostam. Stb.

 

A demonstráció után a diákok párban hasonlóképpen elmesélik az adott témával kapcsolatos saját történeteiket.

A feladatot ajánlott időkorlátok közé szorítani. Kb. 4-5 perc egy diákra, 4-5 perc után a tanár jelez, hogy párcsere.

Amennyiben nyelvórán használjuk a feladatot, akkor a szóbeli részt egy írbeli feladat követheti. A tanulóknak önállóan le kell írniuk azt a történetet, ami kikerekedett a tanulótársa által adott szavakból. Ez egy jó kis gyakorlat, sok-sok humorral megtűzdelve.

 

XI.

 

Önéletrajz öt rövid fejezetben  - Portia Nelson verse

Gondolatindító új utak kereséséhez. Amikor a régi jól bevált módszer nem jön be, hiába próbálkozunk.

A vers akár osztályfőnökként, akár nyelvtanárként nagyon jól használható egy beszélgetés elindításához.

Autobiography in Five Short Chapters

By Portia Nelson

I

I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk
I fall in.
I am lost ... I am helpless.
It isn't my fault.
It takes me forever to find a way out.

II

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don't see it.
I fall in again.
I can't believe I am in the same place
but, it isn't my fault.
It still takes a long time to get out.

III

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in ... it's a habit.
my eyes are open
I know where I am.
It is my fault.
I get out immediately.

IV

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

V

I walk down another street.

Forrás: https://www.doorway-to-self-esteem.com/autobiography-in-five-short-chapters.html

Utolsó letöltés:2020. június 26.

Portia Nelson
Önéletrajz öt rövid fejezetben

I.
Sétálok az utcán
Egy mély lyuk van a járdán.
Beleesem.
Elvesztem... Nincs segítség.
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság kell, hogy kitaláljak.

II.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Úgy csinálok, mintha nem látnám.
Újra beleesem.
Nem tudom elhinni, hogy ugyanott vagyok.
De nem az én hibám.
Még nagyon hosszú idő telik el, míg ki tudok jönni.

III.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Látom, hogy ott van.
Mégis beleesem... ez puszta megszokás.
A szemem nyitva van.
Tudom, hol vagyok.
Az én hibám.
Azonnal kijövök.

IV.
Ugyanazon az utcán sétálok végig.
Egy mély lyuk van a járdán.
Megkerülöm.

V.
Egy másik utcán sétálok végig.

 

Forrás: logout.hu/bejegyzes/7/portia_nelson_oneletrajz_ot_rovid_fejezetben.html

 

XII.

 

Mentális ráhangolódás

A foglalkozás megkezdésekor belső figyelmet/fegyelmet kialakító csendes zenei aláfestés szól a teremben, a tanulók ide lépnek be, és szavak nélkül alkalmazkodnak a kialakított viselkedésformához. Előnye, hogy nincs szükség fegyelmezésre és motiválásra, a diákok spontán adaptálódnak a kialakított fizikai és mentális közeghez. Saját szaktanterem kell hozzá, ahol a tanár várja a beérkezőket, és nem fordítva.

 

Szociometrikus képi ábrázolás

A csoportkohézió megjelenítésére alkalmas grafikus eszköz lényege, hogy a tanár/diák egy üres papírlapon színes pontokkal jeleníti meg a csoport tagjait, közöttük önmagát. A képi információ fontos üzenethordozó eleme a pontok elhelyezése, színe és mérete. Ez mutatja az illető tanár/diák pozíciójának jellemzőit az adott közösségben.

 

Ki vagyok én?

A tanulók annyi post-it lapot használnak, ahány társuk van a csoportban. Anonim módon jellemzik egymást egy színnel és egy mondatos indoklással, amit a társuk hátára ragasztanak. Az összegyűlt véleményekből tükörképként ismerhető meg, hogyan látják a tanulót a többiek. A módszer alkalmazása pozitív megerősítést épít a személyiségben.

 

XIII.

 

Zoom / Re-zoom

A feladat egy magyar származású grafikus művész – Bányai István - könyvéhez köthető. A könyv címe Zoom, amely egymásból kiinduló illusztrációk gyűjteménye. A nézőpontot változtatva jutunk el egy részlettől a világegyetemig, vagy éppen fordítva, ahogyan azt az alábbi képsoron is láthatjuk.

Feladat: Az illusztrációk képét osszuk szét a diákok közt, úgy hogy ne lássák egymás kártyáit. Alapos megfigyelés után egy diák kezdje el leírni a képet, amit lát. Szerencsés esetben már ekkor kapcsolódik a következő diák, aki vagy a leírt képet látja távolabbról, újabb részletekkel kibővülve, vagy a leírt kép egy részletét látja maga előtt. Ha nem tud senki kapcsolódni, célszerű folytatni egy következő kép leírásával, amíg a diákok rá nem jönnek, mi az összefüggés a képek között. A részletes leírásnak köszönhetően alakul ki a teljes képsor, amely minden képet megába kell, hogy foglaljon.

A feladat csoportban végezhető, a könyvben található képsorok egy részlete is felhasználható, igazítva a diákok számához. Fontos, hogy ne maradjon ki köztes kép, a kiválasztott elemek egymást kövessék.

A feladat alapos megfigyelésre sarkall, miközben rámutat, a nézőpont fontosságára is. Egy - két lépés távolságból másként látjuk a képet, olyan részletek is láthatóvá válnak, amire nem gondolunk, számítunk, amely szemlélet akár a problémamegoldásban is segítségünkre lehet.

Végül érdemes az egész könyvet megnézni, vagy a képekből összeállított videót levetíteni.

A feladat több szempontból is jól hasznosítható a művészeti órákon, segíti a képleírás képességének elsajátítását, a megfigyelést, rávilágít a nézőpont fontosságára, miközben egy kortárs alkotó munkásságával is megismerkedik diákunk.

 

Könyv: Bányai István: Zoom, 1995, ISBN: 9638675942

https://www.youtube.com/watch?v=Kgi-RCEjOLw

 

XIV.

 

Történetírás irányítottan (1.)

Az osztályban véletlenszerű csoportokat alakítunk ki négyféle színű kártya kiosztásával. Az azonos színűek kerülnek egy csoportba. amennyiben homogén csoportokkal szeretnénk dolgozni, tudatosan osztjuk ki a színeket.

A tanulók megkapják a történet kulcsmondatát: pl. Leugrottam az Empire State Building tetejéről. Ezt követi néhány perces brainstorming (ötletelés), amikor megpróbálnak a mondat köré történetet építeni, miközben megfelelően motiválttá váltak a diákok, felkeltettük az érdeklődésüket. Ennek a tevékenységnek az idejét maximum öt percre kell korlátozni. Következő lépésként minden csoportnak kiosztjuk ugyanazokat a kulcsmondatokat, amelyeket felhasználva létre kell hozniuk egy logikusan felépített történetet. Végül minden csoportból egy vállalkozó kedvű tanuló felolvassa a közösen kitalált sztorit. Visszacsatolásként az osztály megkapja az eredeti történetet, amely lehet szépirodalmi, újságcikk.

Ez a feladat alkalmas a logikus gondolkodás, a nyelvi készség (anyanyelvi és idegen nyelvi egyaránt), a kreativitás és nem utolsó sorban a szociális készségek fejlesztésére.

 

Történetírás irányítottan (2.)

Csoportalakítás az előbbi módon.

Minden csoport megkapja egy történet egy-egy bekezdését, amelyet saját szavaikkal kell összefoglalni. A kiosztott szövegeket összeszedjük, majd átrendezzük a csoportokat úgy, hogy mindegyikben legyen olyan tanuló, aki a különböző bekezdések tartalmát el tudja mondani. Megosztják egymással a tanultakat, miközben mindenki megismeri a történetet. Végül érdekes összehasonlítani a kialakult szövegek közti különbségeket, hiszen az egyének memóriája, sajátos szövegértelmezése, lényegkiemelése jelentős eltéréseket eredményezhet.

Ez a tevékenység is alkalmas a szociális, nyelvi, kommunikációs kompetenciák fejlesztésére.

 

Egy bizonyos tananyagrész különböző feldolgozása

Csoportalakítás: homogén csoportokat hozunk létre készségek alapján: rajz, ének, szövegalkotás, pantomim (lehet 2-2 azonos csoport is, ha magas az osztálylétszám)

A példa a víz körforgásának ismertetése volt. Az egyes csoportoknak az általuk választott módszerrel kellett elmagyarázni a tananyagot.

Minden diák élvezi a tevékenységet, hiszen az általa választott módszerrel dolgozhat. Alkalmas az ismétlésre vagy akár a szövegértés fejlesztésére, hiszen mindenkinek dolgoznia kell ahhoz, hogy bemutathassák a tananyagot. A különféle megoldások segítségével az ismeretek többféle „csatornán keresztül” jutnak el a tanulókhoz, amely a tudás elmélyítését is segíti.

 

XV.

 

Kommunikációs gyakorlatok osztályfőnöki órára

 1. A csoportot két egyenlő létszámú részre osztjuk. A "kintiek" azt az instrukciót kapják, hogy meséljék el életük legjobb/legrosszabb élményét, míg a bentiek ezt, hogy legyenek jó/rossz hallgatóság. – Mit jelent jó hallgatóságnak lenni? Tényleg mindig annyi figyelmet szentelünk a másiknak, amennyit megérdemel?

 

 1. A hallgatóság körbeáll, csukott szemmel, kezükben egy papírlappal. Kommunikálni tilos. Az instruktor (számára) egyértelmű utasításokat ad, például:

Hajtsd félbe a lapot!

Tépd be a sarkánál!

Fordítsd magad felé. stb.

A folyamat végén a lapot újra kihajtva több különböző eredményt kapunk. Az instrukciók pedig egyértelműek voltak… Egyértelműek voltak? Biztos mindig egyértelmű amit mondunk? Ha valamit a másik nem úgy ért, ahogy én, akkor az biztos, az ő hibája? 

 

Problémamegoldás a napi gyakorlatban tanároknak és diákoknak – mentálhigiénés tanácsok a mindennapokra

 

 1. A probléma észlelése

Ne pánikolj!

Ez biztos, hogy egy probléma?

Ha probléma, biztos az én problémám?

 1. Ne vedd magadra! (Do not take it personally!)
 2. A problémamegoldás módszerei és a megoldhatóság lélektana

Állj pozitívan a dolgokhoz!

Kérdezz, hogy értsd!

Legyél nyitott!

Tekintsd át a helyzetet! - Nem feltétlenül annak van igaza, akivel utoljára beszéltél.

Határozd meg teljes értékűen a problémát!

Bontsd részekre, mindig csak aprókat harapj!

Gondolkozz logikusan!

 1. A megoldás érzelmi háttérfolyamata

Kontrolláld az érzelmeidet!

A célra koncentrálj!

Kövesd tudatosan a folyamatot! (Jegyzetelj!)

Ha nem működik, próbáld máshogy! Ne újra ugyanúgy!

Legyél őszinte és realisztikus!

 1. A megoldás fenntarthatósága

Ellenőrzés: megoldottam a problémát?

Visszacsatolás, fenntarthatóság.

Ha nincs baj, ne csinálj!

 

A tanterem néhány, nem klasszikus berendezési módja:

Fontos, hogy flexibilisen, aktuális céljainkat leginkább szolgáló módon merjük berendezni a tantermet, például:

 

XVI.

 

Osztályfőnöki órára

1.SWOT analízis

A pályaválasztás előtt álló diákjainkkal érdemes 12. évfolyamban együtt elkészíteni a személyes SWOT analízisünket. A gyakorlat során feltérképezzük személyes erősségeinket, gyenge pontjainkat (de inkább nevezzük ezt fejlesztendő területnek), illetve vizsgáljuk meg külső környezetünkben rejlő lehetőségeinket, illetve a veszélyforrásokat. A külső környezet elemzését természetesen a diák által választott továbbtanulási területre is fókuszálhatjuk.

A gyakorlatot elvégezhetjük egyenként, párban, vagy kisebb csoportokban is. Szerintem nagyon érdekes, s hasznos ismereteket szerezhetnek diákjaink, ha személyes erősségeiket, fejlesztendő területeiket nem csak saját maguk, hanem barátjuk, osztálytársuk vonatkozásában is elkészítik. Így összevethetik a saját önértékelésüket a társuk értékelésével. Ha ez nagyvonalakban megegyezik, a diák önértékelése valószínűleg korrekt. Amennyiben nagyfokú eltérést tapasztalnak, további foglalkozások keretében árnyalhatják a kapott eredményt.

A fenti feladatot természetesen nem csak diákok, hanem mi, pedagógusok is elvégezhetjük. Ez lehetőséget teremt egy-egy probléma (burnout) korai felismerésére.

A gyakorlat fejleszti: az önismeretet, a társismeretet, a kritikamentes kommunikációt, az elemzést, tervezést.

 

2. Pillecukor kihívás (Marsmallow challenge)

3-4fős csoportokat képzünk. A csoportoknak megadott idő alatt spagetti és blutech segítségével minél magasabb, stabil tornyot kell építeni. A feladat végén a tornyok próbájaként egy pillecukrot helyezünk a torony tetejére. Csak akkor teljesítik a diákok eredményesen a feladatot, ha a torony kiállja a pillecukor-próbát.

A feladat fejleszti: az együttműködést, a stratégiai tervezést, a logikus gondolkodást, akézügyességet.

Forrás: Build a Tower, Build a Team. TED Talk; Tom Wujec- https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower_build_a_team?language=hu

 

3. PERMA-modell, avagy a siker 5 tényezője

Az alábbi tesztet elvégeztethetjük diákjainkkal, de pedagógusok számára is hasznos lehet.

PERMA teszt

1. Positive emotions (pozitív érzelmek)

 • Milyen gyakran érzed magad vidámnak, jókedvűnek, derűsnek?
 • Milyen gyakran érzed magad büszkének?
 • Milyen gyakran érzed magad energikusnak, tettrekésznek?

2. Engagement (elmélyülés)

 • Előfordul olyan tevékenység a mindennapjaidban, amibe teljesen bele tudsz feledkezni?
 • Milyen gyakran kelti fel valami az érdeklődésedet annyira, hogy el is kezdesz foglalkozni vele?
 • Van-e úgy, hogy egy tevékenységet akkor is csinálsz, ha nem származik semmi hasznod belőle, csupán az, hogy szereted csinálni?

3. Relationships (kapcsolatok)

 • Úgy érzed, hogy a kapcsolataid támogatóak és valódi figyelmet kapsz?
 • Aktívan hozzájárulsz te magad mások boldogságához és jóllétéhez?
 • Vannak emberek, akikkel kölcsönösen fontosak vagytok egymásnak?

4. Meaning (értelmes élet)

 • Úgy érzed, hogy a munkád értékes és érdemleges?
 • Meg tudod élni azt az érzést, hogy az életednek célja van?
 • Közvetlenül téged nem érintő célokért: másoknak, másokért, globális célokért is képes vagy aktívan tenni?

5. Accomplishment (elért eredmény)

 • Befejezed a számodra fontos dolgokat, amiket elkezdtél?
 • A legtöbb napon úgy érzed, hogy elértél valamit?
 • Az elmúlt két hétben éreztél-e elégedettséget amiatt, hogy valami nehezet és kihívót sikerült megoldanod, teljesítened?

Forrás: https://oromterv.blog.hu/2018/10/19/a_siker_5_tenyezoje

A feladat fejleszti az önismeret.

 

XVII.

 

Bemutatkozó, üdvözlő gyakorlatok

 1. Ki van mellettem?

Az egymás melletti személyek párokat alkotnak. A párok 5 percig beszélgetnek, mesélnek magukról, majd mindenki bemutatja a többieknek a másik személyt.

 1. Vajon ki írta ezt?

A résztvevők egy papírdarabra leírnak magukról egy információt (személyes / szakmai). Ezután labdává gyűrik össze a papírt, és eldobják. Mindenki felvesz egy papírlabdát, és megpróbálja kitalálni, ki írta az információt (pl. körbejár, odamegy az illetőhöz – mozgásos gyakorlat).

 

 

„Bemelegítő” gyakorlatok

 1. Mit csinálsz?

A résztvevők körben állnak. Az első csinál egy mozdulatot. A második megkérdezi: mit csinálsz, pl. Mária? Mária valami mást válaszol, mint amit valójában csinált. A kérdezőnek azt a mozdulatot kell eljátszania, amit az előző mondott. És ez így megy körbe.

 1. Szólánc

A résztvevők körben állnak. Az első mond egy szót. a következőnek a szó utolsó betűjével kezdődő szót kell mondania, és így tovább.

 1. Történetmesélés

A részvevők körben állnak. Az első elkezd egy történetet. A következő folytatja a történetet egy mondattal, és így tovább.

 1. 3 kérdés játék

Mindenki leír egy papírlapra 3 kérdést, amit meg szeretne kérdezni a többi résztvevőtől. Nem a szokásos „mi a neved?” típusú kérdéseket, hanem olyasmiket, mint pl. „Mi volt a legizgalmasabb hely, ahol életedben jártál?”, vagy Említs egy témát, ami iránt teljesen szenvedélyt érzel!”, stb. Adjunk időt, hogy a résztvevők körbejárjanak, és 3 különböző társuknak feltegyenek 1-1- kérdést. Majd rendeződjünk vissza (a helyünkre), és egyesével mindenki álljon fel, és mondja a nevét. A csoport többi tagját kérjük meg, mondjanak az illetőről információkat, amiket a kérdéseik alapján megtudtak róla.

 1. A zseb/pénztárca játék

Minden résztvevő kiválaszt egy (esetleg 2) tárgyat a zsebéből/pénztárcájából, melynek személyes jelentése van számára. Mindenki bemutatkozik, és bemutatja a választott tárgyat, és elmondja, miért jelentős az számára.

 

 1. Tehetségmutató

Mindenki választ magának egy különleges képességet, vagy tehetséget, aminek birtokában van, és be tud mutatni a csoportnak. A résztvevők bemutatkoznak, elmesélik a különleges képességüket, majd be is mutatják azt a többieknek.

 1. Papírrepülős játék

Mindenki hajtogat egy papírrepülőt, amire felírja a nevét, emellett valamit, amit szeret, vagy éppen nem szeret. Utasításra mindenki eldobja a papírrepülőjét a helyiségben. Aki repülőt talál, annak fel kell venni, és eldobni – ezt még 1-2 percig kell játszani. Végül mindenkinél legyen egy repülő. Meg kell találnia a repülő tulajdonosát, és be kell mutatni a csoportnak.

 1. A művész játék

Adjunk mindenkinek papírt és ceruzát. A résztvevők kapnak 5 percet, hogy rajzban bemutassák magukat anélkül, hogy számokat vagy betűket rajzolhatnának. Az 5 perc elteltével a játékmester begyűjti a rajzokat. Egyesével megmutatja a rajzokat a csoportnak, akiknek ki kell találni, ki rajzolta azt. Ezután adjunk időt az alkotónak, hogy bemutatkozzon, és elmagyarázza, hogy a rajz hogyan közvetíti azt, hogy ki ő.

 1. Három közös játék

Alkossunk hármas csoportokat a résztvevőkből. A csoportok feladata, hogy találjanak 3 olyan dolgot, ami mindhármukban közös. Ezek ne általános, külső vonások legyenek, mint a nemük, koruk, vagy hajszínük. Keressenek rendkívüli dolgokat! Miután 10-15 percig hagyjuk beszélgetni a csoportokat, ezután magának a csoportnak kell bemutatnia a többi résztvevő számára, hogy melyik 3 dolog közös bennük.

 

Együttműködés, értékek, érzelmek

 1. Win-win (nyertes-nyertes)

A résztvevők párokat alkotnak, a kezükkel fognak „csatázni” Az egyikük megpróbálja legyőzni a másikat (pl. hüvelykujj-szkander / csapd le csacsi/ stb.). Aki győz, az nyer valamit (pl. M&M’s, matrica, stb.). 2 percig játszhatnak. Ezalatt rájönnek, hogy jobb, ha összedolgoznak….

 1. Légy csillag!

A résztvevők 2 sorban ülnek. Egyikük végigsétál a sorok között, mint egy modell, a többieknek pozitív dolgokat kell róla mondaniuk, pl. „csodálatos vagy”, stb.

 1. Dühös ember

A résztvevők csoportokat (esetleg párokat) alkotnak. Minden csoportnak kiosztunk egy emberi figurát. A csoportok rá kell rajzolják/ írják, hogy mit érez, milyen változások mennek végbe a testén, arcán, amikor az illető dühös.

 1. Külső értékek

Minden résztvevő húz egy kártyalapot (francia kártya), amit nem nézhet meg, és a homloka elé (vagy a háta mögé) tart, hogy a többiek lássák. Ezután a résztvevők körbejárnak, beszélgetnek, és aszerint bánnak egymással, hogy kinél milyen értékű kártyalap van. (2-5 alacsony rangú, 6-10 középosztály, a figurás lapok birtokosait pedig királyi bánásmódban részesítik) A játék végén beszéljék meg, ki hogyan érezte magát amiatt, ahogy a többiek bántak vele!

(Ez játszható beszéd nélkül, némán, csak gesztusokkal, mimikával is.)

 1. 4 állítás játék

Minden csoport 4 állítást ír le magáról, melyek közül az egyik hazugság. Az egyikük felolvassa az állításokat, a többi csoportnak pedig ki kell találni, melyik nem igaz.

 

XVIII.

 

Képességfejlesztő gyakorlatok

 

Alkalmas történelmi, földrajzi, irodalmi ismeretek és saját olvasmányélmények mozgósítására, a képzelőerő, a beleérző képesség és a kooperációs képesség fejlesztésére. Ha idegen nyelv óráján játsszák, szókincsfejlesztésre és a mondatalkotás fejlesztésére is. Bármilyen más nagy horderejű eseménnyel is játszható.

1.

Képzeld el! I.sz. 79-ben vagyunk Pompeiben, a Vezúv váratlan kitörésekor. Az emberek élik a mindennapjaikat, végzik szokásos teendőiket. Döntsd el magadban, hogy te ki vagy Pompeiben, és végezz ennek megfelelő tevékenységet. A gyakorlat irányítója valamilyen eszközzel érzékelteti a Vezúv kitörését. Egy pillanatszerű jelre mindenki megmerevedik abban a helyzetben, amiben éppen van. Ha kis létszámú a csoport (10 fő) akkor ott azonnal élőszóban elmondja mindenki, hogy ki ő, mit csinált éppen, és mit érzett, gondolt, amikor a lávakitörés tudatosult benne. Ha nagy létszámú a csoport, a jelenet eljátszása után mindezt írják le a résztvevők.

 

2.

Igaz – Hamis típusú tudásfelmérés a megszerzett tudás sokkal árnyaltabb mérésére alkalmas. Az adott kijelentésre ugyanis nemcsak „Igaz” vagy „Hamis” választ lehet adni, hanem tippelni is lehet, aminek jóval kisebb a pontértéke. Az I vagy H 10 pontot ér, a tipp csak 1 pontot. Tehát, ha óvatos, és vállalja, hogy nem biztos a tudása az adott kérdésben, kevesebbet kockáztat, de kevesebbet is nyer. Vigyázat! A rossz válasz esetében nemcsak nem kap pontot a tanuló, hanem elveszíti a fogadásképpen megtett pontokat, tehát jócskán mínuszba is kerülhet. Éppen ezért ezt – kipróbálva az on-line oktatás idején – inkább összefoglaló gyakorlatnak ajánlom, ugyanis másfél – két osztályzattal rosszabbat érnek el így a gyerekek, mint a szokásos Igaz-Hamis számonkéréssel, amelynél csak nem kap, de nem veszít pontot rossz válasz esetén. Ez főként azért van így, mert a gyerekek még nem szoktak hozzá ehhez a típusú számonkéréshez, és nem tanultak meg kételkedni a tudásukban.

Pl.:

Kijelentés

Igaz

Hamis

Csak tipp

Új összeg

1.VII. Henrikkel kezdődik a normann dinasztia

 

X

 

10 pont

2.VIII. Henrik győzte le Arthurt 1509-ben

X

 

 

0 pont

3.VIII. Henriknek 8 felesége volt.

 

X

 

10 pont

4.Első felesége Boleyn Anna volt.

 

 

H

11 pont

3.

A tanulók párokat vagy hármas csoportokat alkotnak. Minden csoport megkapja a Naprendszer bolygói egyikének színes képét és egy leírást (idegen nyelv óráján idegen nyelvű leírást, földrajz vagy osztályfőnöki órán magyar nyelvű leírást) az adott bolygóról, amelyben természetesen nincs megnevezve az égitest. A tanár a táblára rajzol egy narancsos színű nagy gombócot, ami a napot jelképezi. A feladat az, hogy a csoportok a bolygójukat a Naptól számítva helyes sorrendben tegyék le a padlóra a leírás alapján. Nem kell eleve tudni hozzá a helyes bolygósorrendet, mert a leírások eligazítanak. Alkalmas idegen nyelvi szókincs, szakszókincs, szövegértés és kooperatív képesség fejlesztésére. (Én osztályfőnöki órán játszottam angol nyelvű leírással.)

 

4.

Főként házi feladatnál, de számonkérésnél is alkalmazható. A feladat lényege az eltérő nehézségi fok bevállalása a tanuló szabad döntése alapján. A magasabb nehézségi fok kevesebb feladatszámmal jár.

Pl.:

„Enyhén fűszeres”

„Fűszeres”

„Csípős”

Alkoss 6 egyszerű, bővített mondatot!

4 többszörösen bővített mondat ágrajza alapján alkosd meg a mondatokat!

Alkoss 2 ágrajz alapján, az egyik felszólító, a másik feltételes modalitású legyen!