Egyéni beszámoló

Luttrell Erzsébet Judit

„Britain in the 21st century”

IPC Exeter 2019. augusztus 12-23.

 

Iskolánk Erasmus + KA1 „Lendületben” pályázata keretében idén augusztusban az IPC Exeter Nyelviskola tanártovábbképző-kurzusán vehettem részt. Nagy várakozással tekintettem az utazásra, mivel Anglia Devon és Cornwall tartományaiban eddig még soha sem jártam, és az általam választott kurzus - „Britain in the 21st century" - tematikája is rendkívül izgalmasnak ígérkezett.

Első nap a nyelviskola ügyvezető igazgatója köszöntött bennünket, majd mutatta be az iskolát, a tanárokat és a programok vezetőit, szervezőit. Ezt követően mindenki megkereste a csoportját és elkezdődött a bemutatkozás. Kötetlen formában meséltünk az országról, az iskoláról, ahol tanítunk és önmagunkról. A mindössze tíz főből álló csoportunk hat ország  (Magyar- Lengyel-, Cseh-, Olasz-, Észtország és Ausztria) angol tanáraiból tevődött össze, így a nyugodt tanulás mellett a megfelelő nyelvi szint is biztosított volt.

Délután városnézés következett Exeterben a legfontosabb látnivalók és történelmi nevezetességek bemutatásával, amelyből természetesen a katedrális volt a legkiemelkedőbb.

A második nap elsősorban csoportos vetélkedők formájában egészíthettük ki angol történelemmel és civilizációval kapcsolatos tudásunkat.

Az első két nap nyelvi, kulturális, történelmi bevezetése után egyre mélyebben merültünk bele az egyes témák tanulmányozásába.

Tanultunk Nagy-Britanniának a Brit Nemzetközösségben elfoglalt helyéről, a globalizáció hatásairól, az Egyesült Királyság kereskedelmi kapcsolatairól. Természetesen nem maradhatott ki a Brexit megszavazása és a Brexit-tárgyalások kapcsán kialakult szövevényes politikai helyzet elemzése sem.

Pozitívumként emelendő ki, hogy mindezt az adott téma szakértőjével, más-más tanárral, vagy épp meghívott előadóval vitathattuk meg.

A brit oktatási rendszerről egy tanfelügyelő tartott egész délelőttös interaktív előadást, így eddigi tudásunkat összevethettük a jelen valóságával. Nagyszerű volt hallani az angol iskolarendszer sajátosságairól egy olyan szakembertől, aki részese volt az oktatásügy reformjainak és hosszú pályafutása során többféle szerepben kipróbálhatta szakmai tudását, rátermettségét, elhivatottságát. Kezdő tanárként állami iskolákban, majd ESL (angol, mint idegen nyelv) tanárként tanított angol nyelvet német nyelvterületen, ezt követően iskolaigazgatóként, tanfelügyelőként és oktatási tanácsadóként is tevékenykedett. Az angol, ír és skót iskolarendszerről olyan érdekességeket is hallhattunk tőle személyes és szakmai tapasztalatával kiegészítve, amelyeket eddig könyvekben nem olvashattunk.

Egyik nap nagy meglepetésünkre, teljes díszben és teljes kísérettel ellátogatott hozzánk maga a város polgármestere, akinek megcsodálhattuk ceremoniális ruházatát és testőre (sergeant) kezében a város többszáz éves ezüst jogarát (mace). Nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy Exeter polgármestere időt szakított arra, hogy megismerkedjen az Európa különböző országaiból érkezett tanárokkal, (velünk). Kíváncsi volt a várossal kapcsolatos első benyomásainkra, mit láttunk, mit tapasztaltunk jártunkban-keltünkben. De kész volt számos kérdésünk megválaszolására is.

A kurzus egyik nagy előnyének tudható be, hogy a nyelviskola a tantermen kívüli programokat úgy állította be órarendünkbe, hogy tökéletesen illeszkedjenek az elméleti órákhoz.

A jogrendszer sajátosságairól nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is tapasztalatot szerezhettünk, hisz betekinthettünk az Exeter-i Legfelsőbb és Megyei Bíróság (Exeter Crown and County Court) munkájába, amikor egy délelőttöt a tárgyalóteremben töltöttünk. Jelenlétünk során két ügy ítélethirdetéssel történő lezárására került sor. Másik két folyamatban lévő ügyben pedig tanúi lehettünk az alperes és az intézkedő rendőr meghallgatásának, illetőleg egyik ügyben nyomon követhettük az Európában csak az angol bíróságra jellemző „Jury” munkáját. Tanárunk jogot is hallgatott, így közreműködésével megvitathattuk a tárgyalóteremben látottakat, hallottakat és az angol jogrendszer egyediségét, amely a mai napig a „Precedent Law” / Precedens Jog alkalmazására épül. Minden várakozásomat felülmúlta a parókában (wig) és talárban (gown) megjelenő bíró, ügyész és ügyvédek látványa.

További témáink között szerepelt a Parlament és a kormány működése, a választási rendszer sajátosságai és a politikai pártok, az angol királyi család szerepe, valamint a brit társadalom jellegzetességei és osztályai. Tanulmányoztuk a szokásokat, a tradíciókat, az ünnepeket és sztereotípiákat, amelyben a brit társadalom igencsak bővelkedik. Sok-sok eddigi kérdésre választ kaptam az ún. „Britishness” témában.

A kurzus nyelvi blokkjának keretében foglalkoztunk az angol nyelv jelenkori változásaival és rétegződésével is.

A szervezők a változatosságot a kurzus résztvevői számára buszos kirándulások programba iktatásával  biztosították, így megtekinthettük Devon és Cornwall tartományok természeti csodáit is. Az első hét egyik délutánján ellátogattunk a híres „Jurassic Coast”-ra, majd hét végén egész napos kirándulást tettünk „Tintagel Castle”-hoz, Arthur király legenda szerinti szülőhelyére.

A kurzuson való részvétel még inkább megerősített abban a meggyőződésben, hogy a mindennapi tanítás során hangsúlyt kell fektetnem az angol nyelvet beszélő közösség életének, történelmének, társadalmi rendszerének, szokásainak, sztereotípiáinak megismertetésére is, hogy nyelvtanárként az általam tanított idegen nyelvnek hiteles közvetítője lehessek, mert a tanított szavak, kifejezések igazából így nyernek értelmet. Illetőleg ez fordítva is igaz, hogy a tartalmakat csak akkor tudjuk megragadni, ha ismerjük a kifejezésükre használt legalkalmasabb szavakat. A nyelvtanulás igazából akkor tölti be szerepét, amikor azt tapasztalhatjuk, hogy az anyanyelvi beszélő / befogadó számára is azt jelenti a megfogalmazott tartalom, amit mi nem anyanyelvűek szerettünk volna értésére adni. Éppen ezért számomra ez a kurzus rendkívül értékesnek bizonyult, mert hozzájárult ahhoz, hogy magam is még tudatosabb nyelvhasználóvá váljak, és segíthessem tanítványaimat az angol nyelv hatékonyabb tanulásában és elsajátításában.

A továbbiakban igyekezni fogok a látott „jó gyakorlatokat” óráimba beépíteni és diákjaimnak bíztatást adni, hogy tudjanak meg minél többet az angol nyelvet beszélő országok közösségéről, természetesen angolul.

A tanfolyamot mind személyes, mind szakmai fejlődésem szempontjából rendkívül eredményesnek tekinthetem, hisz sok-sok új tapasztalattal gazdagodtam, számos nagyszerű külföldi kollégával, lelkes szakemberrel és fantasztikus emberrel volt alkalmam találkozni, és gondolatot cserélni angliai tartózkodásom alatt.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani pályázatíró kollégáimnak a sikeres pályázat megírásáért, az iskola vezetésének a pályázat megvalósítása során nyújtott támogatásáért és a tanártovábbképzés.hu ügyvezető igazgatójának, Véghné Juhász Krisztinának a külföldi nyelviskolával folytatott sikeres kommunikációért.