„Minden út Rómába vezet”

    Nagy örömmel töltött el, hogy 2019.július 01-12.  között két hetet lehettem Rómában, iskolánk „Lendületben – Felkészülés a XXI. századi oktatás kihívásaira” elnevezésű pályázatával az Erasmus+ KA1 program keretében. A Torre di Babele Nyelviskola által meghirdetett Tanártovábbképzés az olaszt, mint idegen nyelvet oktató tanároknak elnevezésű kurzusán vettem részt.

    A Róma belvárosához közeli iskola egy villaépületben található, amely 1984 óta fogadja az olasz nyelvet tanulni vágyókat és szervez színvonalas továbbképző kurzusokat tanárok számára. Az iskola vezetősége mindenkit kedvesen fogadott és a kurzus ideje alatt is rendszeres tájékoztatást és segítséget nyújtott. A tantermek IKT eszközökkel megfelelően felszereltek, légkondicionáltak, ügyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre. A tanárainkat, akik mindannyian nagy tapasztalattal rendelkeznek és rendszeresen tartanak előadásokat egyetemeken, módszertani témájú konferenciákon, mindvégig segítőkészség, figyelmesség és nyitottság jellemezte.

    Az általam választott 40 órás kurzus 2x1 hetes modulból állt, ami további 5, két naponta változó tematikus egységre bomlott, így a tananyag változatos és színes volt. A nyelvtani modul keretein belül főként a congiuntivo (kötőmód) tanítását elősegítő ötleteket sajátítottuk el, különféle feladatmegoldási javaslatokkal, de a tanítás során felmerülő egyéb nyelvtani problémákra is választ kaptunk. Meglévő didaktikai ismereteink legjobban akkor bővültek, amikor egy a tanárnőnk által írt nyelvtankönyv egyik leckéjének teljes módszertani feldolgozását végeztük el. Ezeken kívül megismerkedhettünk az olasz reklámok felhasználási lehetőségeivel is a tanórákon, amelyek nem csak jó motivációnak számíthatnak, hanem a 4 nyelvi készség fejlesztésében is jelentős szerepet játszanak. A feladatokat rendszerint ki is próbáltuk különböző munkaformák keretében.

    Számomra a legtöbbet mégis „Az olasz zene felhasználása a nyelvtanítás során” című kurzusnapok adták. Mivel ének-zene orientációjú osztályokban is tanítok és eddigi munkám során is rendszeresen használtam az olasz zenét a tanításom során, kíváncsian vártam a továbbképzés ezen részét. Megtanultuk, hogyan lehet az olasz operát tantermi keretek közé beintegrálni, hogyan lehet a librettokat a különböző nyelvi képességek fejlesztésére felhasználni, ezáltal az olasz kultúrát megismertetni és megszerettetni a diákokkal. Bepillantást nyertünk egy új nyelvtankönyvbe is, melynek szóanyaga a zenével kapcsolatos kifejezéseken nyugszik. A kurzus záró felvonásában a modern olasz zenében mélyedtünk el. Az ’50-es évek Dalfesztiváljaitól a mai olasz rap zenéig rengeteg autentikus számot hallgattunk meg és dolgoztunk fel különböző módszertani eszközökkel, amik jól beilleszthetők a progresszív nyelvoktatási módszer gyakorlati alkalmazásába. A kurzus mindvégig a kommunikációközpontú nyelvoktatást tartotta szem előtt.

   

    A csoportban 17-en voltunk, igazi multikulturális társaság: 2 lengyel, 6 orosz, 1 svájci, 1 brazil, 4 olasz, 2 amerikai, 1 mexikói és én. A második hétre páran kicserélődtek a csoportból, de a közösségi csoportunkban folyamatosan tájékoztattuk a többieket az eseményekről. Azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Az órák mindig az élmények megbeszélésével kezdődtek, így jobban megismerhettük egymás életét, mindennapjait. Természetesen megosztottuk egymással módszertani tapasztalatainkat, a jó gyakorlatainkat is, amit még színesebbé tett, hogy nem csak középiskolai tanárok voltak jelen, hanem a felsőoktatásban és nyelviskolákban dolgozók is.

    Az iskola a 2 hét alatt több délutáni fakultatív programot is szervezett: városnézés idegenvezetővel, író-olvasó találkozó, operaelőadás megtekintése, közös vacsora. Az „örök város” főbb nevezetességei mellett a két hétben, az órák után többször is lehetőségem volt megismerkedni a város apróbb kincseivel, a hétvégén pedig ellátogattam Tivoliba, Bomarzoba és a tengerparti Santa Severaba is.

   

    Összegezve, nyelvtudásomat felfrissítve, szakmailag és kulturálisan is teljesen feltöltődve, új élményekkel és új barátságokkal tértem haza Rómából. Alig várom, hogy a megszerzett ismereteket átadhassam diákjaimnak, beépítve az olasz óráim tananyagába!