Élvezetesen tanulni… spanyolul, … ha úgy döntesz, nálunk szeretnél…Várunk!

image1

A tagozat felépítése

Magyar - spanyol két tanítási nyelvű képzés 2005 szeptemberében indult a már meglévő magyar - német két tanítási nyelvű osztály mellett 16 diákkal. A tagozatra való bejutáshoz nincs szükség előzetes ismeretekre spanyol nyelvből. A képzés öt (5) éves, melybe beletartozik az első, előkészítő év (9KNY osztály). Ezalatt a diákok teljesen kezdő szintről jutnak el A2-B1-es szintre spanyol nyelvből heti 18 nyelvi órával. Az előkészítő évfolyamon a diákoknak szükségük van az említett szintű nyelvtudás elérésére, hiszen a rákövetkező évtől (9.d osztály) négy éven át két közismereti tantárgyat, a földrajzot és a történelem és társadalomismeretet célnyelven tanulják. Szintén négy éven át tartó képzés a spanyol célnyelvi civilizáció, amely a spanyol és latin-amerikai kultúra megismerését tűzi ki célul.

Az alábbi táblázatban igyekeztünk jól áttekinthetően összefoglalni a tagozaton tanított spanyol nyelvi órák és a spanyol nyelven oktatott közismereti tanórák felosztását az öt éves képzési idő alatt.

  Heti óraszámok évfolyamonként
Osztály megnevezése 9.kny (előkészítő) 9.d 10.d 11.d 12.d
Spanyol nyelv 18 6 6 5 5
Történelem és társadalomismeret   4 4 4 4
Földrajz   2 2 1 1
Célnyelvi civilizáció   1 1 2 2


Oktatás

A tagozaton a magyar nyelvű spanyol tanárokon kívül az előkészítő évfolyamtól anyanyelvű lektor is tanít, aminek nagy a jelentősége a nyelvoktatásban, hiszen így diákjaink a kezdetektől hozzászoknak ahhoz, hogy spanyolul fejezzék ki magukat. Ezen kívül a lektor segítségével közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a spanyol kultúrával, szokásokkal, nyelvi változatokkal.

Mind a célnyelv, mind a közismereti tantárgyak célnyelven történő tanulásakor spanyol kiadású könyveket is használunk, melyeknek egy részét az iskola könyvtára biztosítja. A könyvtár spanyol nyelvű állományát fennállásunk óta lehetőségünk volt évente bővíteni a szakma legfrissebb kiadványaival élvezve a Spanyol Oktatási Minisztérium támogatását.

Az öt képzési év kétnyelvű érettségivel zárul, miszerint a diákoknak spanyol nyelvből emelt szinten, jeles eredménnyel, minimum 60%-kot kell elérniük, valamint legalább két tantárgyból (történelemből kötelezően, földrajzból vagy civilizációból választhatóan) célnyelven középszinten kell érettségizniük, hogy felsőfokú komplex nyelvvizsga-bizonyítványt szerezzenek. Az így megszerzett érettségi egyenértékű bármely spanyol gimnáziumi záróvizsgával, továbbá lehetőséget ad spanyolországi egyetemen való továbbtanulásra is.


Programok

A tagozat révén diákjaink számos iskolai és iskolán kívüli programban vehetnek részt, hogy spanyol tudásukat kamatoztassák, és hogy a spanyol nyelvet és kultúrát másoknak is vonzóvá tegyék.

Diákjaink iskolai rendezvényként szervezik és ünneplik a Spanyol Kultúra Napját (október 12.).

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola intézményi napján, az ún. Tömörkény-napon a Spanyol Tagozat saját programjaival színesíti az iskolai programkínálatot.

Karácsonykor a tagozat bensőséges összejövetelén spanyol nyelven ünnepel.

Minden évben, tavasszal kerül megrendezésre az Országos Spanyol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumok Találkozója (ENIBE), ahol lehetőség van versenyzésre, színdarabok előadására, arra, hogy a fiatalok ismerkedjenek egymással vagy más iskolák azonos két tanítási nyelvű tagozatainak diákjaival. Természetesen mindez spanyolul. Ennek a két napig tartó találkozónak minden évben más-más város ad otthont. Iskolánk eddig két alkalommal, 2009-ben és 2016-ban adott otthont nagy sikerrel ennek a fergeteges rendezvénysorozatnak.

Szakmai kapcsolatot ápolunk a SZTE Hispanisztika Tanszékével, ami egész évben érdekes és hasznos programokat kínál a tagozat diákjainak (filmklub, kulturális vetélkedő, előadás). Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy tagozatunkon közösségi szellem épüljön ki, és hogy diákjaink minél sokrétűbben ismerjék meg a spanyol nyelvet és kultúrát.


Csereprogram

Iskolánknak a 2010/11-es tanévben sikerült létrehoznia egy cserekapcsolatot a madridi IES Sevilla la Nueva gimnáziummal. Jövőbeni terveink közt szerepel további tanulmányi utak szervezése.

1

Minthogy a spanyol nyelv Közép- és Dél-Amerika többségének is anyanyelve, 2014 óta cserekapcsolatot ápolunk az Uruguayi Magyar Otthon magyar diaszpórával.

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány partnerintézménye. Ennek tulajdoníthatóan az utóbbi években tagozatunkban mindig fogadtunk közép- és dél-amerikai (brazil, Costa-ricai, kolumbiai, argentin) tanulókat.

Kedvező tapasztalataink alapján szándékunkban áll meglévő cserekapcsolatainkat éltetni, és további cserekapcsolatokat kiépíteni spanyol nyelvű, és a spanyolt, mint idegen nyelvet tanító országok intézményeivel.


Versenyek

Az iskolai tanéveknek állandó eleme az OKTV spanyol nyelvi versenye, ahol diákjaink többször is döntős helyezést értek el.

Megyei szintű verseny a Deák Ferenc Gimnázium (Szeged) által hagyományosan megrendezett megyei fordító verseny többek között spanyol nyelvből is, ahol tanulóink rendszeresen részt vesznek kiemelkedő eredménnyel.
Ahogyan fentebb említettük, évente megrendezésre kerül az Országos Spanyol Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumok Találkozója (ENIBE), ahol lehetőség van versenyzésre, színdarabok megmérettetésére. Néhány évente megmérettethetjük magunkat a spanyol két tanítási nyelvű iskolák nemzetközi színházi találkozóján.

2

Minden évben több egyéb, de nem rendszeres versenyfelhívással szólítanak meg bennünket hazai és külföldi kulturális intézmények, diplomáciai testületek, stb. Ezeket továbbítjuk a tagozat tanulóinak, jelentkezésüket, felkészítésüket segítjük, szakmailag vezetjük.


Ösztöndíjak, tanulmányutak

Az ösztöndíjak nagy részét a Spanyol Nagykövetség támogatja. Ezek száma az utóbbi években erőteljesen csökkent, meghirdetésük a spanyol gazdaság teljesítőképességének függvényében változik.

Korábban a 9. évfolyam 2 legkiválóbb diákja egy 10 napos spanyolországi tanulmányúton vehetett részt Madrid közelében.

A 10. évfolyam spanyolosai egy nagyon rangos pályázatot, a Ruta Queztalt adhatták be valamelyik latin-amerikai ország kultúrköréből. A verseny győztese hazánkat képviselhette egy egyhónapos expedíción Latin-Amerikában. Iskolánk diákjai nemegyszer köztük szerepeltek: 2007-ben Prém Alexandra vett részt ezen az úton Panamában, 2011-ben Weichelt Petra a perui expedíción, 2013-ban pedig Horváth Lívia a pályázat 2. helyezettje lett.

A 11. évfolyamtól jelentkezhettek a diákok egy falurestaurációs programra (Pueblos Abandonados) Spanyolország valamelyik elhagyott szegletébe. A táborban a nemzetközi diákcsapat fizikai munkát végzett, melynek során megismerhette a falu szokásait, és nemzetközi ismeretségekre tehetett szert. Pár évre ez a lehetőség is megszűnt, 2016-ban azonban újraindították a pályázatot.

Valamennyi diákunknak lehetősége nyílik önerőből részt venni egy 10 napos nyelvi táborban a spanyolországi Barcelona mellett. Ez alatt a tíz nap alatt a résztvevők tengerparti környezetben napi 4 órában spanyol anyanyelvű tanárokkal tanulhatnak, és megismerhetik Barcelonát, valamint környékét, a csodálatos Costa Bravát.

3

 

          

                                                                                                                         Spanyol nyelvi munkaközösség

                                                                                                                                    2016. szeptember