Kedves Diákok!

 

Biztos hallottatok róla, hogy 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni.

Ti választhatjátok ki iskolánk lehetőségei közül, hogy milyen tevékenységet akartok végezni. Ti „hozzhattok” fogadó intézményeket, de ebben az esetben meg kell szereznetek az  iskolavezetés engedélyét.

A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység tanítási naponként. Az időkeret hétvégente, illetve a tanítási szünetekben napi egy-öt óra.

Lényeges, hogy a közvetlen hozzátartozótoknál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhettek közösségi szolgálatot csak nem rokon felnőtt felügyelete alatt, más részlegen.

A fontos az, hogy amit kitaláltok, és az iskola vezetés jóváhagyását megszerzitek hozzá, eleget tegyen a törvényben foglalt meghatározásnak:

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Értelmező rendelkezés 4.§ (15.) bekezdés)

Tehát a következő tevékenységi területek jönnek szóba:

  1. egészségügyi,
  2. szociális és jótékonysági,
  3. oktatási,
  4. kulturális és közösségi,
  5. környezet- és természetvédelemi,
  6. polgári- és katasztrófavédelmi,
  7. közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel
  8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset- megelőzési területen folytatható tevékenység.

Első lépésként majd az iskola által adott jelentkezési lapot kell kitöltenetek és a szülőkkel aláíratnotok. Ezt követően, még a közösségi szolgálat megkezdése előtt az iskola minden szervezettel együttműködési megállapodást köt, megállapodik a részletekben, beosztja és ütemezi, hogy ki hova és mikor megy, valamint milyen tevékenységet végez.

A végzett tevékenységről minden tanuló köteles folyamatosan Diáknaplót vezetni a fenti adatok feltüntetésével, és a fogadó intézménnyel leigazoltatni. A közösségi szolgálatot megelőzően a diákok szükség esetén felkészítésen, a szolgálat teljesítése után feldolgozó foglalkozáson vehetnek részt.


Letölthető dokumentumok az iskolai közösségi szolgálathoz: