Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

OM: 029747

Telephely: 001

Cím: 6720 szeged, Tömörkény u. 1.

 

G I M N Á Z I U M

Magyar-német kéttannyelvű osztály
(1+4 éves képzés), 0001 kód
Felvehetők száma: 16 fő

A diákok a kéttannyelvű előkészítő évfolyamon (KNY évfolyam) magas óraszámban tanulják a német nyelvet, megalapozva ezzel azt, hogy a felsőbb évfolyamokon a német civilizáció, a biológia és a történelem tantárgyakat zökkenőmentesen tanulhassák német nyelven. Az előkészítő évfolyamon a többi tantárgyból ún. szinten tartó oktatás folyik. A gimnáziumi törzsanyag oktatása a következő, 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be. A diákok második idegen nyelvként az angol nyelvet a 9.KNY-ben heti 2 órában tanulják, a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokon heti 3 órában.

Ebbe az osztályba való jelentkezéshez német nyelvi előképzettség nem szükséges.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2022. március 01-02 és március 08. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat az iskola honlapján keresztül értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

Szóbeli felvételi tartalma:

A magyar nyelvtani ismereteket, a szövegértést, a kommunikációs készségeket értékeljük.

Minden tanulónak a következő feladatokat kell megoldania:

 • Kreatív szituációs feladat
 • Egy rövid, magyar nyelvű szöveg felolvasása, majd elmesélése
 • Egy mondat nyelvtani elemzése

 

Magyar–spanyol kéttannyelvű osztály
(1+4 éves képzés), 0002 kód
Felvehetők száma: 16 fő

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik szeretnék a spanyol nyelvet magas szinten elsajátítani. Az első év kéttannyelvű előkészítő évfolyam (KNY), ahol a tanulók magas óraszámban, ( heti 18 óra ) tanulják a spanyol nyelvet, melynek köszönhetően már a középfokú nyelvvizsga szintjét is elérhetik, valamint ez lehetővé teszi számukra, hogy a következő, 9-12. évfolyamokon a spanyol civilizáció, a földrajz és a történelem tantárgyakat spanyol nyelven tanulják. Az előkészítő évfolyamon a többi tantárgyból ún. szinten tartó oktatás folyik. A gimnáziumi törzsanyag oktatása a következő, 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be. A tanulóknak az évek során különböző ösztöndíj lehetőségeik vannak, melyeket a spanyol állam ajánl fel. A diákok második idegen nyelvként az angol nyelvet a 9.KNY-ben heti 2 órában tanulják, a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokon heti 3 órában.

Ebbe az osztályba való jelentkezéshez spanyol nyelvi előképzettség nem szükséges.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2022. március 01-02 és március 08. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat az iskola honlapján keresztül értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

Szóbeli felvételi tartalma:

A magyar nyelvtani ismereteket, a szövegértést, a kommunikációs készségeket értékeljük.

Minden tanulónak a következő feladatokat kell megoldania:

 • Kreatív szituációs feladat
 • Egy rövid, magyar nyelvű szöveg felolvasása, majd elmesélése
 • Egy mondat nyelvtani elemzése

 

Emelt szintű német nyelvi osztály
(4 éves képzés), 0003 kód
Felvehetők száma: 16 fő

Emelt óraszámban heti 5 órában történik a német nyelv oktatása anyanyelvi lektor bevonásával. Második idegen nyelvként angol nyelvet oktatunk 5 órában. Célunk német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára, illetve legalább középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét német nyelvből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max.100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2022. március 01-02 és március 08. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat az iskola honlapján keresztül értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli felvételi követelménye:

Az általános iskolai német nyelv tantárgy tantervi követelményei. A szóbeli felvételi időtartama 10 perc; kötetlen beszélgetés az adott témákról; amelynek során több témát is érintünk. A felvételi pontjait a nyelvhelyesség, a kommunikációs készség és a szókincs értékelésével alakítjuk ki.

A szóbeli felvételi témakörei:

1. Familie, Freundschaft – Család, barátok
2. Wohnort, Einrichtung – Lakóhely,lakás , berendezés
3. Schule; Sprachenlernen – Iskola, nyelvtanulás
4. Tagesablauf, Familienalltag – Napirend, a család egy napja
5. Urlaub, Ferien, Reisen - Vakáció, szünetek, utazás
6. Helfen im Haushalt - Házimunka
7. Kleidung und Mode - Öltözködés, divat
8. Freizeit, Hobbys, Sport - Szabadidő, hobby, sport
9. Wetter und Jahreszeiten – Időjárás, évszakok
10. Einkaufen - Bevásárlás

 

Emelt szintű angol nyelvi osztály
(4 éves képzés), 0004 kód
Felvehetők száma: 16 fő

Emelt óraszámban heti 5 órában történik az angol nyelv oktatása. Második idegen nyelvként német nyelvet oktatunk 5 órában. Célunk angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés. 

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét angol nyelvből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max.100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2022. március 01-02 és március 08. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat az iskola honlapján keresztül értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli felvételi követelménye:

Az általános iskolai angol nyelv tantárgy tantervi követelményei. A szóbeli felvételi időtartama 10 perc; kötetlen beszélgetés kettő témáról, az alábbi témakörökből a vizsgázó húz. Ezt követően szóban, 1-2 másodpercnyi gondolkodás után rövid  nyelvtani feladatokat kell megoldani.  Az alábbi nyelvtani anyagok áttekintését javasoljuk.

Nyelvtan:

 1. Present Simple /Continuous
 2. Past Simple /Continuous
 3. Present Perfect
 4. Past Perfect
 5. will / be going to
 6. time clauses – időhatározói mellékmondatok
 7. Conditionals – feltételes mód (Zero – First – Second Conditional)
 8. Passive Voice – szenvedő szerkezet (Present Simple / Past Simple)
 9. prepositions - elöljárószavak
 10. personal pronouns – személyes névmások (I, me, my, mine stb)
 11. have to
 12. modal verbs – módbeli segédigék: must, mustn’t, should,  may, might, can, could, be able to
 13. asking questions - kérdésfeltevés (aláhúzott mondatrészre kérdezz rá)
 14. negative sentences – tagadó mondatok

A szóbeli felvételin megszerezhető 50 pont a következőkből áll össze:

 • nyelvhelyesség 20 pont
 • szókincs 20 pont
 • kommunikációs készség 10 pont

A szóbeli felvételi témakörei:

1. Napirend  -Daily routine
2. Iskola – School
3. Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people
4. Otthonod és környéke – Your home and the neighbourhood
5. Vásárlás - Shopping
6. Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films
7. Televízió, rádió, zene – Television, radio, music
8. Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities
9. Könyv, újságolvasás, online olvasás – Reading books and newspapers, reading online
10. Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out
11. Időjárás, öltözködés – Weather and clothing
12. Családi ünnepek – Family occasions
13. Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday
14. Egészség, betegség – Health and illnesses
15. Foglalkozások, munka – Jobs, work
16. Technika: mobil telefon, számítógép és az internet – Technology: mobile phones, computers and the Internet
17. Környezetünk és annak védelme- Environment, environmental protection
18. Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pets

 

Általános tantervű, ének-zenei orientációjú osztály
(4 éves képzés), 0005 kód
Felvehetők létszáma: 14 fő

Emelt óraszámban történik az ének-zene tanítása heti 3 órában. Az iskola ének-zene tagozatos tanulói énekkari szerepléseikkel nemzetközi hírnévre tettek szert.

Tanulóink kötelező idegen nyelvként az olasz nyelvet tanulják heti 3 órában. A második idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk szintén 3 órában.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét ének-zenéből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2022. március 01-02 és március 08. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat az iskola honlapján keresztül értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli felvételin az ének-zenei képesség felmérése és a zenei hallás megállapítása történik az általános iskolai ének-zene tantárgy tantervi követelményei alapján.

A felvételi részei:

 • tíz magyar népdal élményszerű előadása a tanuló által összeállított és bemutatott listáról,
 • ritmus, dallam visszaadása első hallásra,
 • hangköz, hangzat hallás utáni felismerése, megnevezése,
 • lapról olvasás periódusnyi terjedelemben, hangnemi kitérés nélkül, egy-két alterációval.

 

Emelt szintű humán osztály
(4 éves képzés), 0006 kód
Felvehetők száma: 32 fő

A tanulók a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet emelt óraszámban tanulják, valamint heti 3 órában az egyik idegen nyelvként a latin nyelvet oktatjuk.

Másik idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk heti 4 órában.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból, a történelmet duplán számítjuk (50%-ban).

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 120 pont, ez legfeljebb 50 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

 

Biológia és környezetvédelmi orientációjú általános tantervű
(4 éves képzés), 0007 kód
Felvehetők száma: 18 fő

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a természetvédelem, a környezetvédelem és a biológia iránt. A képzés célja a szemléletformálás, ill. felvételire való felkészítés biológia,  környezetvédelemi szakirányokra. A tanulóknak 9-12. évfolyamon heti 4 biológia órájuk, 9-10. évfolyamon heti 2 kémia órájuk van..

A diákok első idegen nyelvként az angol nyelvet heti 3 órában tanulják. A második idegen nyelvként német nyelvet tanítunk szintén 3 órában.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét biológiából és környezetvédelemből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max.100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 25 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2022. március 01-02 és március 08. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat az iskola honlapján keresztül értesítjük).

A szóbeli felvételi témakörei:

 1. Környezeti tényezők és tűrőképesség
 2. Életközösségek, kölcsönhatások az életközösségekben
 3. Táplálkozási szintek, táplálékláncok, anyagforgalom
 4. Sejtmagnélküli egysejtűek (baktériumok)
 5. Sejtmagvas egysejtűek
 6. A gombák és a zuzmók
 7. Virágtalan növények (zöldmoszatok, mohák, harasztok)
 8. Virágos növények (nyitvatermők, zárvatermők)
 9. Gerinctelen állatok (szivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak)
 10. Gerinces állatok (halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök)
 11. Az emberi szövetek
 12. Az emberi bőr felépítése, szerepe és egészsége
 13. Az ember vázrendszerének felépítése, szerepe és egészsége
 14. Az ember légzőrendszerének felépítése, működése és egészsége
 15. Az ember emésztőrendszerének felépítése, működése
 16. Tápanyagok, az egészséges táplálkozás, az emésztőrendszer betegségei
 17. Az emberi szív felépítése, működése, a vérkeringés és betegségei
 18. Az emberi vér összetétele, alkotórészeinek szerepe, betegségei
 19. A levegő összetétele, a levegőszennyezés forrásai és következményei (üvegházhatás, savas eső, szmog, ózonlyuk)
 20. A víz tulajdonságai, szennyeződésének okai és következményei
 21. Megújuló és nem megújuló energiaforrások

 

Általános tantervű osztály
(4 éves képzés), 0008 kód
Felvehetők száma: 32 fő

Ebben az osztályban tanulóink első idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják heti 4 órában. A második idegen nyelvként spanyol vagy olasz nyelvet tanítunk szintén 4 órában. A tanulók nyelvi csoportokba sorolása a felvételi eredmények alapján az iskola jogköre.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (50%-ban).

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

 

 

S Z A K G I M N Á Z I U M

Képző-és iparművészet
(5 éves képzés)
Felvehetők száma: 32 fő

Ezen a tagozaton párhuzamos képzésben 4 szakon tanulnak a diákok:

Képző- és Iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus szakmairány) (8 fő) 0009 kód
Képző- és Iparművészeti munkatárs (Kerámiaműves szakmairány) (8 fő) 0010 kód
Képző- és Iparművészeti munkatárs (Szobrász szakmairány) (8 fő) 0011 kód
Képző- és Iparművészeti munkatárs (Textilműves szakmairány) (8 fő) 0012 kód

Szakmai alkalmassági felvételi vizsgát tartunk rajzból, amelynek alapján eldől, hogy a jelentkező megfelelt, vagy nem felelt meg az adott tagozaton való tanulásra.

A szakgimnáziumba való felvétel további szükséges feltétele, hogy a tanuló az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfeleljen.

Pontszámítás a rajz alkalmassági vizsgán megfelelt tanulóknak:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban), max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (50%-ban), max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2022. január 22. 10.00 óra

A rajz alkalmassági vizsga időpontja: 2022. március 01-02 és március 08. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat az iskola honlapján keresztül értesítjük).

A rajz alkalmassági vizsga helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A rajz alkalmassági vizsga követelménye:

 • Három szabadkézi rajz feladat fekete grafittal: csendélet (75 perc), fejrajz élő modell után (40 perc), ruhás emberi alak élő modell után (40 perc)
 • Hozott otthoni munkák bemutatása (8-10 alkotás) rövid szóbeli elbeszélgetés keretében.

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 33.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

 

Iskolánk a 8. osztályos végzős általános iskolások számára előkészítőket indít a következő tantárgyakból

Az előkészítőkre felvettek listája.

Tantárgy

Első foglalkozás

  Művészeti

  2021. október 04. /hétfő/ 15.30 óra

  Angol nyelv

  2021. december 07. /kedd/ 15.00 óra

  Matematika

  2021. október 06. /szerda/ 15.30 óra 

  Magyar nyelv

  2021. október 12. /kedd/ 15.00 óra

  Német nyelv

  2022. január 03. /hétfő/ 15.00 óra

  Biológia-környezetvédelem

  2022. január 04./kedd/15.00 óra

  Ének-zene

  2022. január 31./hétfő/ 15:15 óra

A művészeti előkészítő foglalkozási időpontjai (hétfőnként 15.30 órától – 17 óráig):

Az előkészítő célja, hogy a hozzánk jelentkező nyolcadikos diákokat felkészítse a rajz alkalmassági vizsgára, illetve, hogy minél jobban megismerjék az iskola szakjain (grafika, kerámia, szobrász, textil) folyó műhelymunkát is, így tudatosabban választhassanak szakot jelentkezésüknél. Az előkészítő során egyenlő arányban tartunk rajzi és szakmai foglalkozásokat.

A rajz előkészítő első foglalkozására kérjük, hogy a tanulók hozzanak magukkal 1 db A3-as rajztáblát, 3-4 rajzlapot és 2B, 3B ceruzákat.

A matematika előkészítő foglalkozás időpontjai: 2021. október 06., október 13., október 20., november 03., november 10., november 17., november 24., december 01., december 08., december 15., 2022. január 12., január 19. (15:30 órától – 16:30 óráig)

A magyar nyelvi előkészítő foglalkozás időpontjai: 2021. október 12., október 19.,november 9., november 16., november 23., november 30., december 07., december 14., 2022. január 04., január 11. (15:00 órától – 16:00 óráig)

Az angol nyelvi előkészítő foglalkozás időpontjai: december 7., december 14., január 25., február 01., február 15., február 22. (15 órától – 16 óráig).

A német nyelvi előkészítő foglalkozás időpontjai 2022. január 3-tól hetente 8 alkalommal 15:00 órától – 16:00 óráig).

A biológia előkészítő foglalkozás időpontjai 2021. január 4-től keddenként 15.00-16.00-ig. (6 alkalom)

Az ének-zene előkészítő foglalkozás időpontjai 2022. január 31., február 07., február 14., február 21., február 28. (15:15-tól – 16:00-ig).

Az előkészítőkre az iskola által rendszeresített jelentkezési lapon lehet jelentkezni.

Jelentkezési lap-előkészítőre.doc

Jelentkezési lap-előkészítőre.pdf

(A jelentkezési lap online nem szerkeszthető, de le lehet tölteni a saját eszközre!)

Maximum 2 helyre lehet jelentkezni, és a fontossági sorrendet kérjük megjelölni. Amennyiben több jelentkező van a felvehető létszámnál, sorsolással döntjük el, hogy ki melyik előkészítőre kerülhet be.

A jelentkezéseket az
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük beküldeni.

A művészeti, matematika, magyar nyelv és az angol előkészítőre a jelentkezési határidő:
2021. szeptember 30.

A német nyelv és biológia előkészítőre a jelentkezési határidő: 2021. december 17.

Az ének –zene előkészítőre a jelentkezési határidő: 2022. január 21.

Az előkészítő ingyenes, viszont szívesen veszünk bármekkora összegű alapítványi támogatást az előkészítőre felvett tanulók szüleitől.

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány a Tömörkény István Gimnáziumért
számlaszáma: 11998006-06370064-10000001
székhelye: 6720 Szeged Tömörkény u. 1.
adószáma: 18468562-1-06
közhasznúsági fokozata: közhasznú