A SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA


1. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.

2. A könyvtár nyitvatartási rendje igazodik a tanév tanítási rendjéhez, melyet évente az intézményvezető és a könyvtárostanár együttesen határoz meg.

3. A könyvtárat látogatni és használni kizárólag a nyitvatartási időben lehet.

4. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

5. A könyvtárhasználat módjai:

Helybenhasználat

Csak helyben használhatók (azaz nem kölcsönözhetők) a következő állományegységek:

- kézikönyvtár

- muzeális gyűjtemény (különgyűjtemény)

- folyóirattár

A helyben használathoz kivett dokumentumokat használatuk után az olvasónak nem a polcra, hanem a kijelölt gyűjtőhelyre kell visszatennie.

Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtárostanár tudtával, a személyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad.
A könyvtárhasználó csak saját nevére kölcsönözhet.
Egyidejűleg négy dokumentum kölcsönözhető három hét időtartamra. Ennél több dokumentum kölcsönzését és/vagy ennél hosszabb időre történő kölcsönzés indokolt esetben engedélyezhető!
A kölcsönzési idő lejártakor a kölcsönző köteles a dokumentumokat a könyvtárba visszahozni.
Tanév végén minden kölcsönző köteles az összes könyvtári dokumentumot visszahozni.
Letéti állományt kizárólag tanár vehet át, amelyet vagyonvédelmi szempontból biztonságos helyen és anyagi felelősséggel kell tartania.

Csoportos használat

A könyvtár jelenlegi tárgyi-technikai adottságai miatt a könyvtárban egész osztály egyidejűleg nem foglalkoztatható. Csoport (fél osztály) részére könyvtárhasználatra épülő szakórák tarthatók, ezen tanítási órák idején a fent említett szolgáltatások szünetelnek.

6. Kártérítés, felelősség

- A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles egy kifogástalan azonos példánnyal vagy a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentummal pótolni.

- A tanulók és a dolgozók tanuló- és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség.

- A letéti állományért a dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős.

7. A könyvtárhasználó táskáját és kabátját a bejárat mellett erre kijelölt helyen köteles hagyni. A könyvtárba tanszereken (tankönyv, írószer) kívül más nem vihető be.

8. A könyvtár használata során is a kultúrált viselkedés általánosan szokásos normáit kell követni. Ezen túlmenően be kell tartani az alábbi szabályokat is:

- A könyvtárba élelmet és italt behozni, ott étkezni TILOS !

- A könyvtárban dolgozók munkáját hangos beszéddel zavarni TILOS !

9. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni!


Közös katalógusok, katalógusok :

Corvina katalógusok - http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/opac/corvina.html
SZIRÉN - http://www.sziren.com/
Könyvtárak Közös Elektronikus Katalógusa - http://www.kozelkat.iif.hu/
MOKKA – Magyar Országos Közös Katalógus - http://www.mokka.hu/
NEKTÁR – Az Országos Szécsényi Könyvtár közös katalógusa - http://nektar1.oszk.hu/librivision_hun.html
HEKTOR – Az OSZK hazai és külföldi könyveinek katalógusa - http://w3.oszk.hu/hektor.htm
IKB – Magyar Periodika Adatbázis – Magyar folyóiratok katalógusa - http://w3.oszk.hu/ikb_h.htm
SZTE Egyetemi Könyvtár – Katalógusok - http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/opac/magyar.html
Tematikus Internet Katalógusok - http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/tematikus/
Somogyi-könyvtár katalógusa - http://www.sk-szeged.hu/opac/index.html


Magyar Elektronikus Könyvtár - http://mek.oszk.hu/
Neumann Kht. – digitális könyvtár - http://www.neumann-haz.hu/index.html


AJÁNLOTT IRODALOM a KÖNYVTÁRISMERET TÉTELEK kidolgozásához:

Szabó Pap Edit: Könyvtári informatika 1-2.  köt.
Bp. 2004, NTK
Kapható: FPI Könyvesbolt, 1088 Bp. Vas u. 10.
Tel.: 3382-156/158-as mellék
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kokas Károly: Informatika - könyvtárhasználati ismeretek 6-9.
Szeged, 2004, Mozaik
Kapható: Mozaik Kiadó  6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Tel: (62)470-101, Fax: (62)554-666
Internet: http://www.mozaik.info.hu/
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fenyôs Zoltán - Fenyôsné Kircsi Mária - Rácz Tiborné: Tanuljunk informatikát 1-2. köt.
Debrecen, Pedellus,  2002.
Kapható: Pedellus Tankönyvkiadó, 4032 Debrecen, Úrrétje u. 6.
Internet: http://www.tankonyvaruhaz.hu/
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Könyvtári fogalmak kisszótára
Bp. 2000, Korona Kiadó
Kapható: Korona Kiadó, 1111 Bp. Bartók Béla út 39.
Tel.: 239-4367; 239-1046; 239-1458
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: http://www.koronakiado.hu/
Könyvesbolt:  1111 Budapest Bartók B. út 50.
T/F: 36-1/386-0201

Könyvtári raktározási táblázatok
Kiad. a Könyvtári Intézet
Bp. 2001, Könyvtári Intézet
Kapható: Könyvtári Intézet, 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: http://www.ki.oszk.hu/

Mészáros Antal - Homor Tivadar: Az információ és az ember
Tankönyv 13-16 éveseknek.
Szeged, 1999, Mozaik (a 2. kiad. utánnyomás alattt !)
Kapható: Mozaik Kiadó  6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Tel: (62)470-101, Fax: (62)554-666
Internet: http://www.mozaik.info.hu/
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mészáros Antal - Homor Tivadar: Az információ és az ember
Munkafüzet 13-16 éveseknek
Szeged, 2004, Mozaik
Kapható: Mozaik Kiadó  6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.
Internet: http://www.mozaik.info.hu/
Tel: (62)470-101, Fax: (62)554-666
email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ungváry Rudolf - Vajda Erik: Könyvtári információkeresés
Bp. 2002, Typotex
Kapható:  Typotex Kiadó, 1024 Bp. Retek utca 33-35.
Telefon: 316-3759
Internet: http://www.typotex.hu/
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


9. évfolyam

1. Trencsényi Waldapfel Imre: Görög regék és mondák
2. Gecse Gusztáv: Bibliai történetek
3. Szophoklész: Antigoné (+ humán tagozat: Oidipusz király)
4. Shakespeare: Romeo és Júlia (+ humán tagozat: Hamlet)
5. Moliere: Tartuffe
6. Biblia - egy evangélium

10. évfolyam

1. Voltaire: Candide
2. Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
3. E. Brontë: Üvöltő szelek / E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép
4. Swift: Gulliver
5. Puskin: Anyegin
6. Katona József: Bánk bán
7. Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
8. Petőfi Sándor: Az apostol
9. Arany János: Toldi estéje
10. Jókai Mór: Az arany ember

11. évfolyam

1. Madách: Az ember tragédiája
2. Csehov: Három nővér vagy Ibsen: Vadkacsa/Nóra (humán tagozaton mindkettő)
3. Gogol: A köpönyeg (+ humán tagozat: Az orr)
4. Stendhal: Vörös és fekete / Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (humán tagozaton mindkettő)
5. Balzac: Goriot apó / Flaubert: Bovaryné
6. Tolsztoj: Iván Iljics halála
7. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma / Sipsirica / Új Zrínyiász, Tót atyafiak, A jó palócok
8. Móricz Zsigmond: Úri muri / Rokonok
9. Kosztolányi Dezső: Édes Anna

12. évfolyam

1. Thomas Mann: Tonio Kroger
2. Camus: Közöny
3. Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
4. Ottlik Géza: Iskola a határon
5. Örkény István: Tóték
6. Kertész Imre: Sorstalanság
7. Kafka: Az átváltozás
8. Beckett: Godot-ra várva
9. Bulgakov: A Mester és Margarita

 

Az iskola könyvtárában való on-line kereséshez kattints az alábbi gombra!

A modullal az intézmény honlapján a könyvtár on-line katalógusa és az olvasók saját kölcsönzési adatai korlátozás nélkül, bármikor, bárhonnan elérhetők.
Mire használható ez?
Az olvasók a találatokról példányadatokat is kapnak, valamint azt a plusz információt, hogy az adott példány a könyvtárban van-e, vagy éppen kölcsönzésben.
Az olvasók általuk megadott jelszó segítségével hozzáférnek saját kölcsönzési adataikhoz, mely dokumentumok vannak náluk, azok határideje mikor jár le.

Online katalógus

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

  • könyvtárlátogatás
  • információszolgáltatás
  • kölcsönzés
  • a könyvtárban az adott időpontban nem található könyvek, dokumentumok előjegyeztetése
  • adott tantárgyhoz, témakörhöz kapcsolódó témafigyelés, irodalomkutatás
  • a könyvtári gyűjtemény egyéni és csoportos helyben használata
  • tanórák és egyéb csoportos foglalkozások tartása
  • a könyvtárban tartandó olvasás, könyvtárhasználatot segítő rendezvények szervezése
  • letéti állomány telepítése