Amit a képzésről tudni érdemes….

Iskolánkban 1991-ben indult a képzés környezetvédelem tagozat néven. A 2020/2021-es tanévtől az itt tanuló diákok 9. osztálytól 12. osztályig emelt óraszámban, heti 4 órában tanulják a biológiát, ezzel szeretnénk megteremteni a sikeres emelt szintű biológia érettségi feltételeit. Emellett a 9. évfolyamon a kémiát is magasabb óraszámban, heti 2 órában tanítjuk. Diákjaink a környezetvédelmi és természetvédelmi ismereteket elsősorban a biológia tantárgy keretin belül sajátítják el.  A csoportba felvételt nyert diákok első idegen nyelvként az angolt, második idegen nyelvként a németet tanulják.

Kiknek ajánljuk?

Azoknak

 • akik szeretik a biológiát, de a többi természettudomány sem áll távol tőlük
 • akik szeretnének biológiából érettségizni és ilyen irányban továbbtanulni
 • akik szeretik a természetet és nem csak a tanteremben, hanem a terepen is meg akarnak ismerkedni az élővilággal
 • akik fontosnak tartják, hogy szebb, tisztább, egészségesebb legyen környezetünk és készek tenni is ennek érdekében
 • akik szívesen részt vesznek szemléletformáló jeles napok programjainak szervezésében, lebonyolításában az iskolában (pl. Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja)
 • akik szívesen bekapcsolódnak a városi természettudományos rendezvények, versenyek programjaiba (Agykutatás Hete, Kutatók Éjszakája, Szent-Györgyi Albert Agóra programjai)

Hol tanulhatsz tovább?

 • az egyetemek természettudományi karain (pl. biológia, biomérnöki, molekuláris bionika, környezettan, környezetmérnöki szakok)
 • kertészeti, erdészeti, agrártudományi egyetemeken
 • orvosi egyetemeken (általános és fogorvosi karon)
 • állatorvosi egyetemen
 • gyógyszerésztudományi karon
 • egészségtudományi karon (ápoló, gyógytornász, védőnő, dentálhigiénikus szakirány)
 • élelmiszermérnök szakon
 • pszichológia szakon
 • természettudományos tanár szakokon

Programjaink:

 • gólyatábor, a kilencedik osztály előtti nyáron, ahol megismerkedhetsz leendő osztálytársaiddal, érdekes szakmai programokon vehetsz részt

 • darules a Fehér-tavon
 • terepgyakorlat az Ásotthalmi lápréten

 • látogatás az SZTE Füvészkertben és a Szegedi Vadasparkban

 • tanulmányi kirándulás a Paksi Atomerőműbe
 • látogatás a szennyvíztisztító telepen és a hulladéklerakóban

 • jeles napok szervezése és lebonyolítása iskolai keretek között

Ízelítő a versenyekből, amiken elindulhatsz és megmérettetheted a tudásod

 • OKTV
 • Curie környezetvédelmi és kémia versenyek
 • Integrált természettudományos versenyek
 • Avram Hershko országos természettudományi verseny
 • Bugát Pál országos középiskolai természetismereti vetélkedő
 • elsősegélynyújtó és vöröskeresztes versenyek

Kapcsolataink, pályázataink

 • Az elmúlt években több alkalommal elnyertük a „Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Kutatóiskolája” címet.

 • Több ízben vettünk részt nyertes „Út a Tudományhoz” kutatópályázatban, melynek során egyetemi laboratóriumokban dolgozhattak ösztöndíjas diákjaink.

 • Egy pályázat keretében együttműködtünk az SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetével, ahol laborgyakorlatokat végeztünk.
 • Rendszeresen tartunk laboratóriumi gyakorlatokat diákjainknak a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban (TERMOSZ) és az SZTE Gyakorló Gimnáziumában (SZeReTeD) működő természettudományos laboratóriumokban.
 • A gólyatábor és a terepgyakorlatok szakmai vezetését a CSEMETE, a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint az MME szakemberei segítik.

Tevékenységeink elismeréseképpen iskolánk 2016-ban elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.

Ha felkeltettük érdeklődésedet és szeretnél egy természetszerető, egészség- és környezettudatos csapat tagja lenni, szeretettel várunk!