Pedagógus neve

Munkakör

Szakképesítése

Tárgyakat tanít

 
 

Horváthné Szabó Éva Margit

intézményvezető

kémia, fizika

kémia

 

környezetvédelem

 

 

Molnár Mónika

intézményvezető-helyettes, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

angol nyelv

 

 

Bognár Sándor

intézményvezető-helyettes

matematika

matematika

 

fizika

 

 

filozófia

 

 

Dr. Kisapáti Ivett

intézményvezető-helyettes

kőszobrász-restaurátor művész

anyagismeret

 

művészeti rajz és művészettörténet

a szoborkészítés gyakorlata

 

Ábrahám Szilvia

gimnáziumi tanár

spanyol nyelv

spanyol nyelv

 

Bacsa Erzsébet

iskola pszichológus

pszichológus

 

 

Barczánfalvi Ferenc

szakmai tanár 

tartós távollét

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

 

 

Barnák László

szakmai tanár,

óraadó

színész

színészmesterség

 

Barta András

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

Rajz, festés, mintázás

 

Bayer Attila

gimnáziumi tanár

testnevelés

testnevelés

 

Bádonyiné Nagy Ilona

gimnáziumi tanár,

KAT tag,

munkaközösség-vezető, osztályfőnök

történelem

történelem

 

filozófia, etika

 

 

magyar nyelv és irodalom

 

 

Bánvölgyi László

szakmai tanár

kőszobrász-restaurátor

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

a szoborkészítés gyakorlata

 

a szoborkészítés elmélete

 

anyagismeret

 

Benkő Imola

gimnáziumi tanár 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

dráma

dráma

 

Bényi Máté

szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

anyagismeret

 

grafikai technológia gyakorlat

 

tervezés és gyakorlat

 

Bochra Kouraichi

gimnáziumi tanár,

óraadó, angol lektor

angol nyelv és irodalom

angol nyelv

 

Boros Krisztina

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

spanyol nyelv

spanyol nyelv

 

Bukor Tibor

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

rajz, festés, mintázás

 

szakmai ábrázolási gyakorlat

 

Castrillejo Tavira Enara

gimnáziumi tanár, spanyol lektor

spanyol nyelv és irodalom

spanyol nyelv

 

spanyol civilizáció

 

Csala Zsuzsanna

szakmai tanár,

szilikátipari tervezőművész,

vizuális-és környezetkultúra

Anyagismeret

 

Szakmai elmélet

 

Tervezés és gyakorlat

 

Szakmai technológiai gyakorlat

 

A kerámia-porcelánkészítés gyakorlata

 

vizuális kultúra

 

kerámia-porcelán készítés gyakorlata

 

Csúri-Németh Éva

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető, osztályfőnök

matematika

matematika

 

informatika

informatika

 

digitális kultúra

 

Dáni Eszter

gimnáziumi tanár,

osztályfőnök,

PSZ titkár

matematika

matematika

 

informatika

informatika

 

 

digitális kultúra

 

Deák-Nákity Gabriella

gimnáziumi tanár 

matematika

matematika

 

informatika

informatika

 

Dirner Ágota

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

angol nyelv

angol nyelv

 

Dohány Edit

gimnáziumi tanár, osztályfőnök, KAT tag

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

filozófia, etika

etika

 

filozófia

 

Dr. Dohány Gabriella

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

ének-zene

ének-zene

 

Domsa Sorin

szakmai tanár,

óraadó

balettmester

klasszikus balett alapjai

 

klasszikus balett gyakorlat

 

Balettelmélet gyakorlati prezentációval

 

Emelés gyakorlat

 

Színházi tánc gyakorlat

 

Dunai Ágnes

gimnáziumi tanár,

angol nyelv

angol nyelv

 

Fekete Mercédesz

szakmai tanár,

óraadó

táncművészet

kortárs-moderntánc gyakorlat

 

kortárs-modern technikák

 

Előadó-művészeti gyakorlat

 

Feketű Boglárka

szakmai tanár

kerámiatervező művész,

szilikátipari tervezőművész

képzőművész-tanár

kerámia –porcelán szakmai ismeret

 

kerámia -porcelán készítési gyakorlat

 

anyagismeret

 

digitális prezentáció

 

Szakmaelméleti ismeretek

 

Szakmai ábrázolási gyakorlat

 

Fiszter Márta

 gimnáziumi tanár

helyettesítő tanár

német nyelv

német nyelv

 

Göblyös Róbert

szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria,

földrajz, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

rajz, festés, mintázás

 

Guba Eszter

gimnáziumi tanár,

tartós távollét

spanyol nyelv

 

 

földrajz

 

 

Guzsvány Mónika

Szaknai tanár,

helyettesítő tanár

design- és vizuálisművészet-tanár,

formatervező művész

rajz, festés, mintázás

 

vizuális kultúra

 

kortárs művészettörténet

 

Gyimóthiné Marjanucz Lilla

gimnáziumi tanár,

tartós távollét

angol nyelv,

magyar nyelv és irodalom

 

 

Gyuris Annett Manuela

gimnáziumi tanár,

német nyelv nyelvi lektor

német nyelv

német nyelv

 

német civilizáció

 

Hegedűs Mária

szakmai tanár,

óraadó

közgazdász tanár

pénzügyi és vállalkozói ismeretek

 

Horváth László

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

 

fizika

fizika

 

Horváth Szabolcs István

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

Dr. Horváth Tamás Lajos

szakmai tanár,

óraadó

jogász

foglalkoztatás II.

 

Jura Joanna Danuta

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

foglalkoztatas I.

 

orosz nyelv

 

 

Kádár Blanka

gimnáziumi tanár,

helyettesítő tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

Kis Jenő Ferenc

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

a szoborkészítés gyakorlata

 

anyagismeret

 

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

Kiss Márta

 szakmai tanár

szövőipari és szőnyegszövő kézműves tervező,

textil szakelmélet

 

ipari formatervező

anyagismeret

 

képzőművész-tanár

textil szakgyakorlat

 

Dr. Kissné Bodor Tímea

gimnáziumi tanár,

óraadó

latin nyelv

latin nyelv

 

Kondász Rózsa

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar nyelv és irodalom

 

dráma

dráma

 

Dr. Kovács Józsefné

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

biológia 

biológia

 

kémia

kémia

 

természetvédelem

 

Kovács Krisztina

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

olasz nyelv

olasz nyelv

 

történelem

történelem

 

Kóthay Gábor

szakmai tanár,

KAT elnök

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

anyagismeret

 

Grafikai technológia gyakorlat

 

Tervezőgrafikai elmélet

 

tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

 

tervező-grafikai technológiai gyakorlat

 

Kulcsárné Hinze Mária

gimnáziumi tanár, helyettesítő tanár

történelem

történelem

 

német nyelv

német nyelv

 

Lévainér Dr. Kovács Marian

gimnáziumi tanár 

történelem

történelem

 

spanyol nyelv

spanyol civilizáció

 

Lovasné Bartha Edit

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

 

 

ének-zene

ének-zene

 

Lovász Márta

gimnáziumi tanár 

német nyelv

német nyelv

 

angol nyelv

 

 

Luttrell Erzsébet Judit

gimnáziumi tanár 

orosz nyelv

 

 

német nyelv

német nyelv

 

angol nyelv

angol nyelv

 

Magyar Mihály

 szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

Illusztrációs gyakorlat

 

tervezőgrafikai elmélet

 

grafikai technológiai gyakorlat

 

anyagismeret

 

Tervezés és gyakorlat

 

Májer Márta

gimnáziumi tanár 

földrajz

földrajz

 

 

 

történelem

történelem

 

Márkusné Csíkos Ildikó

szakmai tanár,

osztályfőnök

ruhaipari szakos mérnök tanár

tervezés és gyakorlat

 

textil szakgyakorlat

 

Dr. Máder Attila

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

 

életvitel

 

Mátó Éva

szakmai tanár,

óraadó

balettmester

színházi tánc gyakorlat

 

Klasszikus balett

 

Színpadi tánc

 

Képességfejlesztés

 

Medgyesi Sándor

gimnáziumi tanár

földrajz 

földrajz

 

matematika

matematika

 

Medgyesi Sándorné

könyvtáros tanár

történelem

könyvtáros

 

földrajz

földrajz

 

Miltner Tímea

gimnáziumi tanár, osztályfőnök 

matematika

matematika

 

fizika

fizika

 

Mitrik László

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

testnevelés

testnevelés

 

földrajz

 

Molnárné Nagy Edit

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

Nagy Krisztina

gimnáziumi tanár, helyettesítő tanár, osztályfőnök

angol nyelv

angol nyelv

 

földrajz

 

Nagy László

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök

művészettörténet

művészettörténet

 

rajz

 

 

mozgókép- és médiaismeret

mozgókép- és médiaismeret

 

Nagy-Kálózi Anna

gimnáziumi tanár,

óraaadó

vizuális kultúra

vizuális kultúra

 

Németné Hérics Éva

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

angol nyelv

angol nyelv

 

orosz nyelv

foglalkoztatás I.

 

Orlikné Gáspár Karolina

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

etika

etika

 

történelem

 

 

Őze Tibor

gimnáziumi tanár

helyettesítő tanár

biológia

biológia

 

kémia

kémia

 

Péter-Kovács Veronika

gimnáziumi tanár

tartós távollét

biológia

 

 

környezetvédelem

 

 

Pintérné Temunovic Andrea

gimnáziumi tanár

földrajz

földrajz

 

testnevelés

testnevelés

 

környezetvédelem

 

 

Rauscher Alexandra

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

 

fizika

fizika

 

Rechtenwald Kristóf

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

történelem

történelem

 

Rigóné Hargitai Csilla

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

olasz nyelv

olasz nyelv

 

Schimplné Baji Krisztina Ildikó

gimnáziumi tanár, osztályfőnök
tankönyvfelelős

testnevelés

testnevelés

 

földrajz

 

környezetvédelem

 

Schoop Anneke

gimnáziumi tanár 

biológia

biológia

 

német nyelv

német nyelv

 

Szalai Máté

gimnáziumi tanár, helyettesítő tanár  

biológia

biológia

 

Szikszai Zsuzsanna

szakmai tanár,

óraadó

táncművészet

Bevezetés a tánctörténetbe

 

tánctörténet

 

tánctörténet műelemzés

 

Dr. Szilákné Korbély Ágnes

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

Szita Ilona

gimnáziumi tanár

német nyelv

német nyelv

 

történelem

történelem

 

Szlezák Anikó

gimnáziumi tanár,

tartós távollét

mozgókép- és médiaismeret

 

 

német nyelv

 

 

Tanács István

szakmai tanár,

óraadó

földrajz

néptánc gyakorlat

 

testnevelés

néptánc

 

néprajz mesterszakos bölcsész

előadó-művészeti gyakorlat

 

kulturális menedzser

 

 

Tóth Csaba Lászlóné

szakmai tanár,

óraadó

ruhaipari szakos mérnök

textil szakelmélet

 

szaktechnikus

anyagismeret

 

Udvarhelyi Brigitta

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető,

kémia

kémia

 

biológia

biológia

 

Vadászné Horváth Ildikó

gimnáziumi tanár 

kémia

kémia

 

biológia

biológia

 

Varga Ákos Sándor

gimnáziumi tanár,

óraadó

ének zene

ének-zene

 

Varga Magdolna

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

történelem

történelem

 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

 

 

Vágó Mária

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

latin nyelv

latin nyelv

 

életvitel

 

Váradi Erika

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

 

informatika, kémia

informatika

 

 

komplex természettudomány

 

 

életvitel

 

Viktor Krisztina

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

 

informatika

informatika

 

Weisz Emília

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

testnevelés,

testnevelés

 

gyógytestnevelő

 

orosz nyelv

 

 

Zsélyi Ildikó

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

angol nyelv

angol nyelv

 

Zsótér Éva

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető,

osztályfőnök

német nyelv

német nyelv

 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

orosz nyelv