23. § Közzétételi lista 2021/2022. tanév

1.a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót az Iskolánkról / Beiskolázás / Középiskolai beiskolázás menü alatt olvasható.

1.b) A beiratkozás időpontja: 2022. június 22. (szerda). A teendőkről külön értesítést küldünk.
A fenntartó által engedélyezett osztályok

Oszt.

Képzés

Tagozat

A

Gimnázium 4 évf.

Idegen nyelvi emelt szintű
(angol, német)

B

Gimnázium 4 évf.

Humán emelt szintű

C

Gimnázium 4 évf.

Általános (biológia és környezetvédelmi orientáció)-
Általános (ének-zenei orientáció)

E

Gimnázium 4 évf.

Általános

KNY

Gimnázium 1+4 évf.

Kéttannyelvű
(magyar-spanyol, magyar-német)

IPM

Szakgimnázium 4+1 évf.

Képző-és iparművészeti

IGT

Szakgimnázium 4+1 évf.

Képző-és iparművészeti

1.c) A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak meghatározása a 229/2012. (VIII.28.) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 34.§ és 35.§ alapján történik.
A térítési díjról, tandíjról és egyéb díjfizetési kötelezettségekről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete rendelkezik.

1.d) A fenntartó részéről az elmúlt tanévben intézményünkben tanügyigazgatási és leltár ellenőrzés volt.

1.e) Az intézmény nyitva tartása:
6:00-tól 21:00-ig
Tanévben munkanapokon ügyintézés:
H-Cs: 7.30-tól 15.30-ig,
P: 7.30-14.30-ig.
Szünetekben ügyeleti rend szerint.

Az éves munkaterv az Iskolánkról / A tanév programjai /  2020/2021-es tanév hivatkozás alatt található.

1.f) Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévben (tanfelügyelet,szaktanácsadás, minősítés) 6 fő pedagógusra vonatkozóan volt.

1.g) A Házirend, a Pedagógiai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat a Iskolánkról/Dokumentumok menü alatt olvashatóak.

3.a) Pedagógusaink a 2021/2022-es tanévben

Pedagógus neve

Munkakör

Szakképesítése

Tárgyakat tanít

 
 

Dr. Kakuszi Béla Péter

intézményvezető

történelem

történelem

 

magyar nyelv és irodalom

 

filozófia

 

 

Molnár Mónika

intézményvezető-helyettes, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

 

angol nyelv

angol nyelv

 

Bognár Sándor

intézményvezető-helyettes

matematika

matematika

 

fizika

 

 

filozófia

 

 

Dr. Kisapáti Ivett

intézményvezető-helyettes

kőszobrász-restaurátor, művész

Szobrász szakmai gyakorlat

 

művészeti rajz és művészettörténet

 

Ábrahám Szilvia

gimnáziumi tanár

spanyol nyelv

spanyol nyelv

 

Almádi Róbert

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

történelem

 

Bacsa Erzsébet

iskola pszichológus

pszichológus

 

Barnák László

szakmai tanár,

óraadó

színész

színészmesterség

 

Barta András

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

Rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

Rajz, festés, mintázás

 

Bayer Attila

gimnáziumi tanár

testnevelés

testnevelés

 

Bádonyiné Nagy Ilona

gimnáziumi tanár,

KAT tag,

munkaközösség-vezető, osztályfőnök

történelem

történelem

 

filozófia, etika

etika

 

magyar nyelv és irodalom

 

Bánvölgyi László

szakmai tanár

kőszobrász-restaurátor

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

a szoborkészítés gyakorlata

 

a szoborkészítés elmélete

 

szoborkészítés elmélete

 

anyagismeret

 

Benkő Imola

gimnáziumi tanár 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

dráma

dráma

 

Bényi Máté

szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

anyagismeret

 

grafikai technológia gyakorlat

 

rajz, festés, mintázás

 

Boros Krisztina

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

spanyol nyelv

spanyol nyelv

 

Bukor Tibor

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

rajz, festés, mintázás

 

Castrillejo Tavira Enara

gimnáziumi tanár, spanyol lektor

spanyol nyelv és irodalom

spanyol nyelv

 

spanyol civilizáció

 

Csala Zsuzsanna

szakmai tanár

osztályfőnök

szilikátipari tervezőművész,

vizuális-és környezetkultúra

Anyagismeret

 

Kerámiaműves szakmai elmélet

 

Tervezés és gyakorlat

 

Kerámiaműves szakmai gyakorlat

 

Szakmai elmélet

 

A kerámia-porcelánkészítés gyakorlata

 

Művészettörténet

 

Csúri-Németh Éva

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető, osztályfőnök

matematika

matematika

 

informatika

digitális kultúra

 

Dáni Eszter

gimnáziumi tanár,

osztályfőnök,

PSZ titkár

matematika

matematika

 

informatika

informatika

 

Deák-Nákity Gabriella

gimnáziumi tanár 

matematika

matematika

 

informatika

informatika

 

digitális kultúra

 

Dirner Ágota

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

angol nyelv

angol nyelv

 

Dohány Edit

gimnáziumi tanár

KAT tag

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

filozófia, etika

etika

 

filozófia

 

Dr. Dohány Gabriella

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

ének-zene

ének-zene

 

Domsa Sorin

szakmai tanár,

óraadó

balettmester

klasszikus balett

 

Balettelmélet

 

Dunai Ágnes

gimnáziumi tanár,

angol nyelv

angol nyelv

 

Eneva Emilia Nikolaeva

gimnáziumi tanár

óraadó, angol lektor

angol nyelv és irodalom

angol nyelv

 

Erdős-Nagy Judit

gimnáziumi tanár

óraadó

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

Fekete Mercédesz

szakmai tanár,

óraadó

táncművészet

kortárs-modern technikák

 

Feketű Boglárka

szakmai tanár

kerámiatervező művész,

szilikátipari tervezőművész

képzőművész-tanár

Szakmai elmélet

 

A kerámia-porcelánkészítés gyakorlata

 

Szakmaelméleti ismeretek

 

Szakmai ábrázolási gyakorlat

 

Kerámia-porcelán szakmai ismeret

 

Prezentáció

 

Digitális prezentáció

 

Fiszter Márta

 gimnáziumi tanár

német nyelv

német nyelv

 

Göblyös Róbert

szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria,

földrajz, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

rajz, festés, mintázás

 

Guba Eszter

gimnáziumi tanár

spanyol nyelv

spanyol nyelv

 

földrajz

földrajz

 

Guzsvány Mónika

Szakmai tanár

design- és vizuálisművészet-tanár,

formatervező művész

rajz, festés, mintázás

 

vizuális kultúra

 

kortárs művészettörténet

 

Művészettörténet

 

Gyimóthiné Marjanucz Lilla

gimnáziumi tanár,

tartós távollét

angol nyelv,

magyar nyelv és irodalom

 

 

Gyuris Anett

gimnáziumi tanár,

helyettesítő tanár

biológia

biológia

 

kémia

kémia

 

Gyuris Annett Manuela

gimnáziumi tanár,

német nyelv nyelvi lektor

német nyelv

német nyelv

 

német civilizáció

 

Hadadi Mária

gimnáziumi tanár

óraadó

biológia

biológia

 

komplex természettudomány

 

Horváth László

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

 

fizika

fizika

 

Horváth Szabolcs István

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

életvitel

 

Dr. Horváth Tamás Lajos

szakmai tanár,

óraadó

jogász

foglalkoztatás II.

 

Jura Joanna Danuta

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

orosz nyelv

 

Kádár Blanka

gimnáziumi tanár,

helyettesítő tanár

angol nyelv

angol nyelv

 

foglalkoztatás I.

 

Kis Jenő Ferenc

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

a szoborkészítés gyakorlata

 

anyagismeret

 

rajz, festés, mintázás gyakorlat

 

Szoborkészítés elmélete

 

Kiss Márta

 szakmai tanár

szövőipari és szőnyegszövő kézműves tervező,

textil szakelmélet

 

ipari formatervező

anyagismeret

 

képzőművész-tanár

textil szakgyakorlat

 

Dr. Kissné Bodor Tímea

gimnáziumi tanár,

óraadó

latin nyelv

latin nyelv

 

Dr. Kovács Józsefné

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

biológia 

biológia

 

kémia

kémia

 

életvitel

 

Kovács Kristóf

gimnáziumi tanár 

angol nyelv

angol nyelv

 

történelem

történelem

 

Kovács Krisztina

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

olasz nyelv

olasz nyelv

 

történelem

történelem

 

Kóthay Gábor

szakmai tanár,

KAT elnök

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

anyagismeret

 

Grafikai technológia gyakorlat

 

Tervezőgrafikai elmélet

 

tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

 

tervező-grafikai technológiai gyakorlat

 

Kökény Tamás

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

testnevelés

testnevelés

 

Krizsán Bálint

gimnáziumi tanár,

óraadó

történelem

történelem

 

Kulcsár Írisz Boglárka

szakmai tanár

szobrászművész

Anyagismeret

 

Szobrász szakmai elmélet

 

Tervezés és gyakorlat

 

Szoborkészítés gyakorlata

 

Prezentáció

 

Rajz, festés, mintázás

 

Kulcsárné Hinze Mária

gimnáziumi tanár

történelem

történelem

 

német nyelv

német nyelv

 

Lévainér Dr. Kovács Marian

gimnáziumi tanár 

történelem

történelem

 

spanyol nyelv

   

Lovasné Bartha Edit

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

 

 

ének-zene

ének-zene

 

Luttrell Erzsébet Judit

gimnáziumi tanár 

orosz nyelv

 

német nyelv

német nyelv

 

angol nyelv

angol nyelv

 

Magyar Mihály

 szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

Graffikus szaktörténet

 

Tervezés és gyakorlat

 

Grafikai ábrázolás és technika

 

Grafikai tervezés

 

Prezentáció

 

Illusztrációs gyakorlat

 

Graffikus szaktörténet

 

Májer Márta

gimnáziumi tanár

tartós távollét 

földrajz

 

történelem

 

Márkusné Csíkos Ildikó

szakmai tanár,

osztályfőnök

ruhaipari szakos mérnök tanár

Textil szakmai elmélet

 

Tervezés és gyakorlat

 

Anyagismeret

 

Textil szakmai gyakorlat

 

Prezentáció

 

Textil szakgyakorlat

 

Dr. Máder Attila

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

 

életvitel

 

Mátó Éva

szakmai tanár,

óraadó

balettmester

Színpadi tánc

 

Medgyesi Sándor

gimnáziumi tanár

földrajz 

földrajz

 

komplex természettudomány

 

matematika

matematika

 

Medgyesi Sándorné

könyvtáros tanár

történelem

könyvtáros

 

földrajz

földrajz

 

Mihály Mária

gimnáziumi tanár, osztályfőnök 

matematika

matematika

 

fizika

fizika

 

Miltner Tímea

gimnáziumi tanár, osztályfőnök 

matematika

matematika

 

fizika

fizika

 

komplex természettudomány

 

Mitrik László

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

testnevelés

testnevelés

 

földrajz

 

Molnárné Nagy Edit

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

angol nyelv

angol nyelv

 

Nagy Krisztina

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

angol nyelv

angol nyelv

 

földrajz

 

Nagy László

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök

művészettörténet

művészettörténet

 

rajz

 

 

mozgókép- és médiaismeret

mozgókép- és médiaismeret

 

Németné Hérics Éva

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

angol nyelv

angol nyelv

 

orosz nyelv

 

Orlikné Gáspár Karolina

gimnáziumi tanár,

osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

etika

etika

 

történelem

 

 

Őze Tibor

gimnáziumi tanár

helyettesítő tanár

biológia

biológia

 

kémia

kémia

 

Pesthy Sándor

gimnáziumi tanár

óraadó

fizika

fizika

 

kémia

kémia

 

Péter-Kovács Veronika

gimnáziumi tanár

tartós távollét

biológia

 

környezetvédelem

 

Pintérné Temunovic Andrea

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

földrajz

földrajz

 

testnevelés

testnevelés

 

környezetvédelem

 

 

Prisztavok Tibor

gimnáziumi tanár

szobrászművész

Rajz, festés, mintázás

 

művészettörténet

vizuális kultúra

 

Rauscher Alexandra

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

 

fizika

fizika

 

életvitel

 

Rechtenwald Kristóf

gimnáziumi tanár, osztályfőnök, tankönyvfelelős

történelem

történelem

 

Rigóné Hargitai Csilla

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

olasz nyelv

olasz nyelv

 

Schimplné Baji Krisztina Ildikó

gimnáziumi tanár, osztályfőnök
 

testnevelés

testnevelés

 

földrajz

 

környezetvédelem

 

Schoop Anneke

gimnáziumi tanár 

biológia

biológia

 

német nyelv

német nyelv

 

Szalai Máté

gimnáziumi tanár, helyettesítő tanár  

biológia

biológia

 

Szántó Dániel

gimnáziumi tanár 

helyettesítő tanár

földrajz

földrajz

 

történelem

történelem

 

Szikszai Zsuzsanna

szakmai tanár,

óraadó

táncművészet

tánctörténet

 

Dr. Szilákné Korbély Ágnes

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

angol nyelv

angol nyelv

 

Szita Ilona

gimnáziumi tanár

német nyelv

német nyelv

 

történelem

történelem

 

Szlezák Anikó

gimnáziumi tanár

mozgókép- és médiaismeret

 

 

német nyelv

német nyelv

 

Tanács István

szakmai tanár,

óraadó

földrajz

   

testnevelés

néptánc

 

néprajz mesterszakos bölcsész

 

kulturális menedzser

 

Tóth Csaba Lászlóné

szakmai tanár,

óraadó

ruhaipari szakos mérnök

textil szakelmélet

 

szaktechnikus

anyagismeret

 

Textil szakmai elmélet

 

Udvarhelyi Brigitta

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető,

kémia

kémia

 

biológia

biológia

 

Urbánné Jung Andrea

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

 

informatika

digitális kultúra

 

Vadászné Horváth Ildikó

gimnáziumi tanár

tartós távollét 

kémia

 

biológia

 

Varga Ákos Sándor

gimnáziumi tanár,

óraadó

ének zene

ének-zene

 

Varga Magdolna

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

történelem

történelem

 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

 

Vágó Mária

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

latin nyelv

latin nyelv

 

 

Váradi Erika

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

 

informatika

digitális kultúra

 

kémia

komplex természettudomány

 

Viktor Krisztina

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

 

informatika

informatika

 

digitális kultúra

 

Weisz Emília

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

testnevelés,

testnevelés

 

gyógytestnevelő

 

orosz nyelv

 

 

Zsélyi Ildikó

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

angol nyelv

angol nyelv

 

Zsótér Éva

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető,

osztályfőnök

német nyelv

német nyelv

 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

 

orosz nyelv

 

3.b) A nevelő, oktató munkát segítő kollégák a 2021/2022-es tanévben

Név

Munkakör

Végzettsége

Bodó Jenő

pedagógus aszisztens

főiskola

Bulikné Holecska Éva

iskolatitkár

középfokú

Hevesiné Hódi Judit

laboráns

középfokú

Illés Tamás

rendszergazda 50%

felsőfokú

Kiss Attila

laboráns 50%

középfokú

Mikós Tibor

rendszergazda

felsőfokú

Pálinkó Péter

laboráns 50%

középfokú

Sebők Erzsébet

iskolatitkár

középfokú

Tubák János

laboráns

középfokú

Várhelyi Ágnes

rendszergazda 50%

egyetem

Technikai dolgozók a 2021/2022-es tanévben

Név

Munkakör

Királyné Juhász Annamária

gondnok

Daróczi Sándor

pedellus

Megyesi Andrea

gazdasági titkár

Nagy György Zoltán

portás

Tamás László Vilmosné

portás

Balló Ildikó

takarító

Györgyilyés Sándorné

takarító

Lebák Krisztina

takarító

Mánik László János

takarító

Nagy Margit

takarító

Nógrádi Helga

takarító

3.c) Az Országos kompetenciamérés gimnáziumunkra vonatkozó eredményei letölthetők a https://www.kir.hu/okmfit internetes felületről.

Iskolánk OM azonosítója: 029747.
Valamint az iskolánk eredményei a következő hivatkozáson is megtalálhatóak:
Eredmények

3.d) Az intézmény ki- és lemaradási, valamint évismétlési mutatói

2020-2021. tanév

Gimnázium

Szakgimnázium

Iskola
öszesen

A tanulók létszáma 2020. október 1-én

688

160

848

A tanulók létszáma 2021. augusztus 31-én

685

153

838

A lemorzsolódási arány

0,4%

4,4%

1,2%

Évismétlő tanulók száma

1

0

1

2019-2020. tanév

Gimnázium

Szakgimnázium

Iskola
öszesen

A tanulók létszáma 2019. október 1-én

690

148

838

A tanulók létszáma 2020. augusztus 31-én

694

160

854

A lemorzsolódási arány

-0,6%

-8,1%

-1,9%

Évismétlő tanulók száma

0

0

0

2018-2019. tanév

Gimnázium

Szakgimnázium

Iskola
öszesen

A tanulók létszáma 2018. október 1-én

677

159

836

A tanulók létszáma 2019. augusztus 31-én

675

155

830

A lemorzsolódási arány

0,3%

2.5%

0.7%

Évismétlő tanulók száma

4

1

5

2017-2018. tanév

Gimnázium

Szakgimnázium

Iskola
öszesen

A tanulók létszáma 2017. október 1-én

679

158

837

A tanulók létszáma 2018. augusztus 31-én

683

160

843

A lemorzsolódási arány

-0,5%

-1,2%

-0,7%

Évismétlő tanulók száma

3 fő

2 fő

5 fő

3.e) Az érettségi vizsgák átlageredményei.

Összesítő jelentés az érettségi eredményekről
2021. május-júniusi érettségi

Iskolai össz.

jeles (5)
db

jó (4)
db

közepes (3)
db

elégséges (2)
db

elégtelen (1)
db

Átlag

közép

emelt

közép

emelt

közép

emelt

közép

emelt

közép

emelt

Angol nyelv

68

49

32

7

10

1

5

0

0

0

4,56

Biológia

1

14

2

9

6

4

0

2

0

0

4,03

Emberismeret és etika

34

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4,92

Ének-zene

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4,00

Fizika

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

3,40

Földrajz

1

3

3

0

3

0

0

0

0

0

4,10

Informatika

2

1

12

1

7

3

0

1

0

0

3,67

Informatika

0

1

2

1

1

2

0

0

0

0

3,71

Kémia

1

4

1

1

0

2

0

0

1

1

3,73

Képző és iparművészet

14

0

15

0

3

0

0

0

0

0

4,34

Latin nyelv

5

11

0

0

0

0

0

0

0

0

5,00

Magyar nyelv és irodalom

84

10

77

0

20

1

1

0

0

0

4,37

Matematika

61

4

64

1

42

3

9

0

0

0

4,01

Mozgóképkultúra és
médiaismeret

6

0

1

0

1

0

0

0

0

0

4,63

Német célnyelvi civilizáció

9

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4,75

Német nyelv

2

13

5

2

1

1

0

0

0

0

4,54

Olasz nyelv

2

0

2

1

2

0

0

1

0

0

3,75

Spanyol célnyelvi civilizáció

7

0

5

0

4

0

2

0

0

0

3,94

Spanyol nyelv

0

15

0

3

0

0

0

0

0

0

4,83

Testnevelés

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4,50

Történelem

15

15

66

10

69

3

14

1

0

0

3,63

                 

Összátlag

4,18

Komplex szakmai képesítő vizsga 13.Ipt 2021

 

jeles

 jó

közepes

Grafikus

8

4

3

Kerámiaműves

2

0

0

Szobrász

3

1

0

Textilműves

4

1

0

Színházi táncos

1

2

0

3.f) Tanórán kívüli foglalkozások

Lehetőségek: szakköri foglalkozások, sportköri foglalkozások, spanyol nyelvi szakkörök, énekkar.
Egyéb, az iskola által szervezett szabadidős tevékenységek, amelyek az iskola munkatervében szerepelnek. Pl. filmklub, aradi kirándulás, tanulmányi utak, cserekapcsolatok, stb…
A BTM-N tanulók részére a törvényben előírtaknak megfelelően szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.
A tanköteles korú tanulók szülői beleegyező nyilatkozattal jelentkezhetnek a felsorolt foglalkozásokra.
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a Házirend (V.2.; V.3.; V.5.; V.6.; VII.16.) illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat (5.12.), valamint a Pedagógiai Program (1.3.3.; 1.3.5.;1.4.2.; 1.4.3.; 1.4.4.; 1.6.1.; 1.6.2.; 3.1.3.) tartalmazza, amelyek megtalálhatók az
Iskolánkról/Dokumentumok menü alatt.

3.g) A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógiai Programban (1.9.4.; 2.11.) az Iskolánkról/Dokumentumok menü alatt olvashatóak.

3.h) Osztályozóvizsga és különbözeti vizsga határidők a 2021/2022-es tanévben
Az osztályozó vizsgák és különbözeti vizsgák letételének feltétele, hogy a tanuló a vizsga előtt legalább egy hónappal felvegye a kapcsolatot a vizsgáztató tanárral, és a vizsgaanyagot valamint a vizsga időpontját egyeztessék.

A vizsgák letételének határideje:

                Az 1. féléves anyagból: 2022. január 19. szerda.
                Osztályozó vizsgák és különbözeti vizsgák: 2022.március 28-április 08.
                A 2. féléves anyagból:
                              
végzős évfolyamokon: 2022. április 25.hétfő,
                               alsóbb évfolyamokon: 2022. június 10. péntek.

                               javító, pótló, osztályozó és különbözeti vizsgák: 2022. augusztus 22-31.

A Vizsgaszabályzat megtalálható az iskola Pedagógiai Programjában.

Az osztályozóvizsga követelmények tantárgyanként a következők: Követelmények

3.i) 2021/2022-es osztálylétszámok (2021.10.01.)

 

Osztály

Terem

Osztály jellege

Létszám

Osztályfőnök

1.

9.A

112

Emelt angol-emelt  német

33

Dr. Szilákné Korbély Ágnes

2.

9.B

114

Emelt humán

34

Vágó Mária

3.

9.C

118

Ált. ének-zenei – környezetvédelmi

30

Pintérné Temunovic Andrea

4.

9.D

103

Német kéttany. – Spanyol kéttanny.

31

Horváth László

5.

9.E

113

Általános tantervű

34

Kovács Krisztina

6.

9.KNY

110

Német kéttany. – Spanyol kéttanny.

36

Mihály Mária

7.

9.IGT

908

Képző-és iparművészeti

16

Orlikné Gáspár Karolina

8.

9.IPM

902

Képző-és iparművészeti

16

Csala Zsuzsanna

9.

10.A

102

Emelt angol-emelt  német

30

Varga Magdolna

10.

10.B

208

Emelt humán

26

Némethné Hérics Éva

11.

10.C

111

Ált. ének-zenei – környezetvédelmi

28

Csúri-Németh Éva

12.

10.D

107

Német kéttany. – Spanyol kéttanny.

28

Almádi Róbert

13.

10.E

205

Általános tantervű

33

Zsótér Éva

14.

10.IPG

104

Képző-és iparművészeti

17

Kökény Tamás

15.

10.IPM

106

Képző-és iparművészeti

14

Nagy László

16.

10.IPT

122

Képző-és iparművészeti – táncművészeti

12

Márkusné Csíkos Ildikó

17.

11.A

101

Emelt angol-emelt  német

34

Dirner Ágota

18.

11.B

202

Emelt humán

31

Miltner Tímea

19.

11.C

510

Ált. ének-zenei – környezetvédelmi orient.

28

Bádonyiné Nagy Ilona

20.

11.D

006

Német kéttany. – Spanyol kéttanny.

34

Dáni Eszter

21.

11.E

115

Általános tantervű

38

Rechtenwald Kristóf

22.

11.IPM

108

Képző-és iparművészeti

28

Schimplné Baji Krisztina

23.

12.A

117

Emelt angol-emelt  német

34

Rauscher Alexandra

24.

12.B

524

Emelt humán

28

Nagy Krisztina

25.

12.C

521

Ált. ének-zenei – környezetvédelmi orient.

31

Dr. Kovács Józsefné

26.

12.D

004

Német kéttany. – Spanyol kéttanny.

26

Dr. Máder Attila

27.

12.E

116

Általános tantervű

31

Weisz Emília

28.

12.F

005

Általános tantervű

27

Horváth Szabolcs

29

12.IPM

105

Képző-és iparművészeti

24

Mitrik László

30.

13.IPM

206

Képző-és iparművészeti

26

Rigóné Hargitai Csilla