A SZEGEDI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA


1. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.

2. A könyvtár nyitvatartási rendje igazodik a tanév tanítási rendjéhez, melyet évente az intézményvezető és a könyvtárostanár együttesen határoz meg.

3. A könyvtárat látogatni és használni kizárólag a nyitvatartási időben lehet.

4. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

5. A könyvtárhasználat módjai:

Helybenhasználat

Csak helyben használhatók (azaz nem kölcsönözhetők) a következő állományegységek:

- kézikönyvtár

- muzeális gyűjtemény (különgyűjtemény)

- folyóirattár

A helyben használathoz kivett dokumentumokat használatuk után az olvasónak nem a polcra, hanem a kijelölt gyűjtőhelyre kell visszatennie.

Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtárostanár tudtával, a személyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad.
A könyvtárhasználó csak saját nevére kölcsönözhet.
Egyidejűleg négy dokumentum kölcsönözhető három hét időtartamra. Ennél több dokumentum kölcsönzését és/vagy ennél hosszabb időre történő kölcsönzés indokolt esetben engedélyezhető!
A kölcsönzési idő lejártakor a kölcsönző köteles a dokumentumokat a könyvtárba visszahozni.
Tanév végén minden kölcsönző köteles az összes könyvtári dokumentumot visszahozni.
Letéti állományt kizárólag tanár vehet át, amelyet vagyonvédelmi szempontból biztonságos helyen és anyagi felelősséggel kell tartania.

Csoportos használat

A könyvtár jelenlegi tárgyi-technikai adottságai miatt a könyvtárban egész osztály egyidejűleg nem foglalkoztatható. Csoport (fél osztály) részére könyvtárhasználatra épülő szakórák tarthatók, ezen tanítási órák idején a fent említett szolgáltatások szünetelnek.

6. Kártérítés, felelősség

- A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles egy kifogástalan azonos példánnyal vagy a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentummal pótolni.

- A tanulók és a dolgozók tanuló- és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség.

- A letéti állományért a dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős.

7. A könyvtárhasználó táskáját és kabátját a bejárat mellett erre kijelölt helyen köteles hagyni. A könyvtárba tanszereken (tankönyv, írószer) kívül más nem vihető be.

8. A könyvtár használata során is a kultúrált viselkedés általánosan szokásos normáit kell követni. Ezen túlmenően be kell tartani az alábbi szabályokat is:

- A könyvtárba élelmet és italt behozni, ott étkezni TILOS !

- A könyvtárban dolgozók munkáját hangos beszéddel zavarni TILOS !

9. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni!