A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
rövid története

A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola jogelődjét 1897-ben alapította Szeged városa Állami Leányiskola néven. Az intézmény kezdetben ideiglenesen egy bérházban nyert elhelyezést, a Szabadkai sugárút és a Földvári utca sarkán álló Novák-házban. 1901-1903 között épült fel a M. Kir. Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium által megvásárolt Wodlianer-féle telken a ma is az oktatásnak helyet adó épület, melyet Baumgarten Sándor, Lechner Ödön közvetlen tanítványa tervezett, aki maga is Lechner hatása alatt állott, és munkáinál igyekezett hasonló motívumgazdagságot alkalmazni. A magyaros szecessziós stílusban fogalmazott épületet kezdetben kétszáz leánynövendék számára tervezték, hatvan internátusi hellyel és tizenkét tanteremmel.A társadalmi igények változásának eredményeként 1916-ban iskolánk elsők között vált leánygimnáziummá. 1922-ben az iskola felvette Árpád-házi Szent Erzsébet nevét. Az intézmény népszerűségét jelzi, hogy az eredetileg 200 főre tervezett épületbe az 1930-as években már 500 tanuló járt.

Read MoreAz első és a második világháború idején hadikórházként működött az épület, az oktatás a város más iskoláiban folyt. Ezekben az időkben mind az iskola felszerelésében, mind magában az épületben nagy károk keletkeztek, melyek rendbehozatala nagyon lassan haladt.

1950-ben szűnt meg az Árpád-házi Szent Erzsébet megnevezés. 1952-ben vette fel iskolánk Szeged nagy írójának, Tömörkény Istvánnak nevét, s e néven ismert ma is. Még abban az évben intézetünk új, a zenegimnáziumi tagozattal bővült. 1961-ben indult a képző- és iparművészeti képzés, amelyre azelőtt csupán Budapesten és Pécsett volt lehetőség. Ekkor kezdték építeni az ún. "alkotóházat", mely teljes egészében a művészeti képzést szolgálja.

1965-ben indult az egészségügyi szakiskolai képzés, mely egészen 1980-ig folyt, majd ekkor átkerült a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolába.

1975-ben színpadi táncos képzés indult iskolánkban, melyet egy évfolyamon, négyévente indítunk.

1990-ben a Konzervatórium megalakulásával a zenei szakmai képzés átkerült ebbe az intézménybe. A zeneművész szakos tanulókat 2005-ig közismereti tárgyakra oktattuk.

A gimnáziumi oktatás átszervezése 1989-ben kezdődött. Az addig egységes gimnáziumi osztályokat a társadalmi igényeknek megfelelően speciális képzéssel tettük vonzóvá. 1989-ben humán fakultációs osztályt, 1990-ben speciális angol-speciális német nyelvi osztályt, 1993-ban pedig magyar-német két tanítási nyelvű osztályt, valamint környezetvédelmi képzést indítottunk. 2005-2006. tanévben pedig a magyar-spanyol két tanítási nyelvű osztállyal bővült az iskola kínálata.

1996-ban az iskolával összevonták a Szilágyi Erzsébet Kollégiumot.

1997-ben az iskola egyhetes rendezvénysorozattal emlékezett 100 éves jubileumára.

Tanítványaink szeretik megmérettetni magukat a különböző tanulmányi versenyeken, ezért szívesen vesznek részt azok különböző városi, megyei illetve országos fordulóin. Az országos rajz-, illetve mintázó versenyen mindig van diákunk az első három helyezett között. Ugyanígy szerepelnek diákjaink az országos latin vagy olasz nyelvi verseny döntőjében. Igen kedveltek a történelmi és az irodalmi vetélkedők, melyeken szép sikerekkel szerepelnek tanulóink. A környezetvédelmi képzés bevezetése óta e versenyekről sem hiányoznak a tömörkényes diákok.

Legszebb eredmény azonban, hogy tanítványaink sikeres emberek lesznek, akik nem felejtik el, hogy ezt az iskolának is köszönhetik.