Dr. Lang Jánosné Steiner Zsuzsanna (Sopron, 1927. szeptember 9.– Sopron, 2012. január 14.)

Rátz Tanár Úr Életműdíjas tanár, 1954-től 1987-ig tanított iskolánkban.

A soproni Állami Leánygimnáziumban érettségizett 1946-ban, majd a Szent Orsolyita Rend soproni tanítóképzőjében tanítói oklevelet szerzett. Matematikafizika szakos tanári diplomáját 1952-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg. Közben az egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén 1951-től gyakornok, majd tanársegéd 1954-ig. Az 1960-as évek közepétől 1985-ig Csongrád megye egyik fizika-szakfelügyelője volt. Ezzel párhuzamosan 1974-től a szegedi egyetemen szakmódszertani előadásokat, laboratóriumi gyakorlatokat tartott a fizika tanár-szakos hallgatóknak. Nyugdíjba vonulása után visszaköltözött Sopronba, általános és középiskolában is tanított 2004-ig. Kidolgozta a német nemzetiségi képzés tantervi hátterét, és német nyelven is tanított matematikát és fizikát.

Tagja, később egyik alelnöke volt az Eötvös Loránd Fizika Társulatnak. 2004-ben egy volt tanítvány (dr. Szalai Tamás) által fölfedezett kisbolyót róla neveztek el: Steinerzsuzsanna. Számos elismerést kapott élete során: Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1958), Kiváló Tanár (1968), Mikola Sándor-díj (1972), Apáczi Csere János díj (1976), Rátz Tanár Úr Életműdíj (2006)Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1984). 2011-ben  iskolánk fizika tanterme az ő nevét vette fel.