KÉMIA A MINDENNAPOKBAN


A 2010/11-és tanévben iskolánk négy tanulója , Kardos Tímea ( 11.C), Mangó Katalin (11.C), Szarka-Kovács Alexandra Brigitta (11.C)és Tóth Felícián (11.A) Udvarhelyi Brigitta tanárnő irányításával a "Kémia a mindennapokban" című pályázaton dolgozott. Legfontosabb feladatunknak a kémia tantárgy népszerűsítését és gyakorlatiasabbá tételét tekintettük.
Munkánk első része egy kérdőív összeállítása volt, melyben iskolánk diákjainak kémiai ismereteit mértük fel. Mindennapi életünk anyagainak tulajdonságaira, élettani hatásaira kérdeztünk rá. A felmérőlapot a 11. osztályba járó gimnazista tanulókkal töltettük ki. Azért ezt az évfolyamot választottuk, mert ők már befejezték kémia tanulmányaikat és kíváncsiak voltunk arra, mennyire használhatók a mindennapokban az ismereteik. A kérdőív kitöltése név nélkül történt osztályfőnöki órák keretében.
Ezt követően egyszerű, a diákok által is könnyen elvégezhető kísérleteket végeztünk el mindennapi életünk anyagaival. Ezeket a kísérleteket iskolánk érdeklődő tanulói is kipróbálhatták.
A kérdőív, az eredmények és a belőlük levont következtetések, a kísérletekhez kapcsolódó feladatlapok és a munkánkat dokumentáló fényképek az alábbiakban megtekinthetők.

     Felmérőlap
     A felmérőlap eredményeinek összesítése
     A felmérés eredményei

A kísérletek:
     A gyomorsav megkötésének bemutatása
     A keményítő kimutatása
     A tojáshéj összetételének vizsgálata
     Az aktív szén felületi megkötőképességének vizsgálata
     CO2 kimutatás
     Fehérjekimutatás
     Fehérjék kicsapódásának vizsgálata
     Kémhatás vizsgálata
     Kísérletek papírpelenkával
     Körömlakklemosó
     Mosogatószer hatásának vizsgálata
     Savasság kimutatása sütőporral
     Szivárvány a paradicsomlében
     Vízkeménység vizsgálata
     Vízkőoldás a háztartásban
     Zsírok és olajok vizsgálata

PPT-s bemutatók:
     A felmérés eredményeinek bemutatása
     Kísérletek bemutatása